Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku

NRZP společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí.… Přečíst celé

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Srpen 2018 OZP patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Od 1. 1. 2018 vstoupila platnost novelizace v oblasti zaměstnávání OZP. 30. června 2018 skončilo přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) mohli připravit na přechod od vymezování či zřizování chráněného pracovního místa (CHPM) k „Uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“.… Přečíst celé

Invalidní důchody a lékařská posudková služba

Srpen 2018 Již v 1. čísle jsme se věnovali posuzovaní a rozhodování v oblasti invalidních důchodů. I v tomto čísle upozorníme na několik praktických detailů. První z nich je skutečnost, že pokud nemocného ke kontrolní posudkové komisi vyzvala OSSZ a po zaslání zdravotnické dokumentace rozhodla ponechat stejný stupeň invalidity, nenáleží invalidnímu důchodci rozhodnutí.… Přečíst celé

Posuzování a rozhodování ve věci invalidního důchodu

Březen 2018 Zde se nejedná o žádnou změnu zákona, ale o aktuální zkušenosti z praxe v souvislosti se změnami na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a jejích okresních pobočkách. Během roku 2017 došlo, díky platnosti nařízení ze služebního zákona, k odchodu mnoha posudkových lékařů, kteří byli starší 70 let.… Přečíst celé
Amelie