Další díl vzdělávání pro sociální pracovníky

Odvolání a námitka v systému sociálních dávek a důchodů Pro zdravotně sociální pracovníky a sociální pracovníky, kteří chtějí vědět více a být lépe k užitku onkologicky nemocným i jejich blízkým. Předpokladem účasti jsou základní znalosti sociálních dávek a systému v rozsahu sociální práce.… Přečíst celé

Co hraje roli při výpočtu starobního důchodu

14. 2. 2022 Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši průměrné mzdy za odpracované roky. Komu zvyšuje státní důchod více doba pojištění a komu průměrná mzda? Pro žadatele o starobní důchod s nižšími příjmy, tedy nižším osobním vyměřovacím základem je při výpočtu starobního důchodu důležitější každá tisícikoruna osobního vyměřovacího základu než rok pojištění navíc.… Přečíst celé

Programové prohlášení vlády

22. 1. 2022 Během ledna 2022 vláda uveřejnila své programové prohlášení. Celé znění naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf Onkologicky i jinak dlouhodobě nemocné zajímá především oblast  zdravotnictví a sociální politiky Sociální oblast je rozdělena do 3 oblastí: Rodinná politika a zaměstnanost Sociální služby a sociální dávky Důchodový systém Zdravotnictví se hodlá věnovat těmto 4 oblastem: Financování, ekonomika a role zdravotních pojišťoven Kvalita a dostupnost zdravotní péče Vzdělávání zdravotníků Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva Cíle a navrhované změny jsou velmi široké a je otázka zda jsou realizovatelné za jedno volební období.… Přečíst celé

Zdravotnické prostředky

7. 1. 2022 Novela zákona o zdravotním pojištění schválená koncem minulého roku přináší změnu v předepisování zdravotnických prostředků. Nově může určité prostředky předepsat všeobecná nebo dětská sestra. Jedná se např. o krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii.… Přečíst celé
Menu
Centra