Invalidní důchody a lékařská posudková služba – výhled

Příloha vyhlášky č. 359/2009, která určuje procentní míry poklesu pracovní schopnosti, pracuje u onkologicky a i u jinak nemocných pouze s aktuálním zdravotním stavem a doložitelnými dopady léčby. Nenajdeme v ní nic o míře rizika recidivy a tedy zvýšené opatrnosti, šetření se a prevenci například lymfedému a ani nic o oprávněném strachu z návratu onemocnění.… Přečíst celé

Vybrané onkologické pacienty budou dál sledovat praktičtí lékaři

18.10.2018 se uskutečnila tisková konference na Ministerstvu zdravotnictví o dohodě ke které došlo mezi praktickými lékaři, onkology a ministerstvem zdravotnictví. U vybraných diagnóz budou onkologické pacienty v dlouhodobé remisi dále sledovat, v rámci prevence návratu onemocnění, praktičtí lékaři.… Přečíst celé

Výbor pro sociální politiku a novela v sociálním zabezpečení a v příspěvku na péči

2.10.2018 se konala 18.schůze Výboru pro sociální politiku. Poslanci a poslankyně řešili 2 témata. Prvním z nich byla novela v zákoně o provádění sociálního zabezpečení, kde MPSV navrhuje vyjmutí posudkových lékař ze služebního zákona, dále možnost realizace posudkové činnosti pomocí smluvních lékařů a převod posudkových komisí MPSV, které řeší odvolání k průkazům ZTP a příspěvku na péči pod ČSSZ.… Přečíst celé

Kulatý stůl Hlasu pacienek v Senátu

Dne 2.10.2018 nezávislá platforma Hlas pacientek jíž je Amelie členem realizovala ve spolupráci s předsedou senátního výboru pro sociální a zdravotní politiku Doc. MUDr. Petrem Kolibou, CSc. kulatý stůl. Hlavními tématy kualtého stolu byly potřeby pacientek s metatstaickým karcinomem prsu v sociální oblasti a možnosti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů HTA a obecně na MZ.… Přečíst celé

Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku

NRZP společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí.… Přečíst celé

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Srpen 2018 OZP patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Od 1. 1. 2018 vstoupila platnost novelizace v oblasti zaměstnávání OZP. 30. června 2018 skončilo přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) mohli připravit na přechod od vymezování či zřizování chráněného pracovního místa (CHPM) k „Uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“.… Přečíst celé
Amelie