Invalidní důchody a lékařská posudková služba – výhled

Příloha vyhlášky č. 359/2009, která určuje procentní míry poklesu pracovní schopnosti, pracuje u onkologicky a i u jinak nemocných pouze s aktuálním zdravotním stavem a doložitelnými dopady léčby. Nenajdeme v ní nic o míře rizika recidivy a tedy zvýšené opatrnosti, šetření se a prevenci například lymfedému a ani nic o oprávněném strachu z návratu onemocnění.… Přečíst celé

Vybrané onkologické pacienty budou dál sledovat praktičtí lékaři

18.10.2018 se uskutečnila tisková konference na Ministerstvu zdravotnictví o dohodě ke které došlo mezi praktickými lékaři, onkology a ministerstvem zdravotnictví. U vybraných diagnóz budou onkologické pacienty v dlouhodobé remisi dále sledovat, v rámci prevence návratu onemocnění, praktičtí lékaři.… Přečíst celé

Výbor pro sociální politiku a novela v sociálním zabezpečení a v příspěvku na péči

2.10.2018 se konala 18.schůze Výboru pro sociální politiku. Poslanci a poslankyně řešili 2 témata. Prvním z nich byla novela v zákoně o provádění sociálního zabezpečení, kde MPSV navrhuje vyjmutí posudkových lékař ze služebního zákona, dále možnost realizace posudkové činnosti pomocí smluvních lékařů a převod posudkových komisí MPSV, které řeší odvolání k průkazům ZTP a příspěvku na péči pod ČSSZ.… Přečíst celé

Kulatý stůl Hlasu pacienek v Senátu

Dne 2.10.2018 nezávislá platforma Hlas pacientek jíž je Amelie členem realizovala ve spolupráci s předsedou senátního výboru pro sociální a zdravotní politiku Doc. MUDr. Petrem Kolibou, CSc. kulatý stůl. Hlavními tématy kualtého stolu byly potřeby pacientek s metatstaickým karcinomem prsu v sociální oblasti a možnosti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů HTA a obecně na MZ.… Přečíst celé

Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku

NRZP společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí.… Přečíst celé
Amelie