Dávky od ÚP v době koronaviru

31.3.2020 Na Úřadu práce je soustředěna většina dávkového systému – dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a dávky pěstounské péče. U žádostí o dávky poskytované Úřadem práce z důvodu poklesu příjmů pro úhradu nákladů na bydlení, nebo celkového poklesu příjmu rodiny či jednotlivce je třeba si uvědomit, jaké období se pro danou dávku posuzuje a zda tedy aktuální pokles v měsíci březnu bude rozhodující.… Přečíst celé

Správní řízení při stavu nouze

27.3.2020 Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu. https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx V praxi to znamená, že lze určité zpoždění odůvodnit, ale neznamená to, že správní řízení neprobíhají.… Přečíst celé

Pracovní neschopnost v době koronaviru u onkologicky nemocných

25.3.2020 Obecně platí, že zaměstnanec nebo OSVČ, který si hradil nemocenské pojištění, má nárok na běžnou pracovní neschopnost a to z důvodu onemocnění koronavirem nebo při nařízení karantény. Prvních 14 dnů u zaměstnanců náleží náhrady mzdy, osoby samostatně výdělečně činné nárok na náhradu mzdy nebo platu nemají.… Přečíst celé

Limity pro vrácení doplatku na léčiva

Dle ustanovení § 16b z.č. 48/1997 Sb. má pojištěnec nárok na vrácení částky, kterou uhradil na doplatcích nad zákonem stanovený limit. Limit spoluúčasti pojištěnců na doplatcích je stanoven vždy pro kalendářní rok, a to následovně: 1000 Kč  – u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18.… Přečíst celé
Amelie