Limity pro vrácení doplatku na léčiva

Dle ustanovení § 16b z.č. 48/1997 Sb. má pojištěnec nárok na vrácení částky, kterou uhradil na doplatcích nad zákonem stanovený limit. Limit spoluúčasti pojištěnců na doplatcích je stanoven vždy pro kalendářní rok, a to následovně: 1000 Kč  – u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18.… Přečíst celé

Změna webu MPSV a ÚP

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí budou od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.… Přečíst celé

Kulatý stůl Hlasu onkologických pacientů na Ministerstvu zdravotnictví

Dnes se uskutečnil kulatý stůl Hlasu pacientů na Ministerstvu zdravotnictví, který byl pokračováním dvou předešlých (2017, 2018), které realizoval Hlas pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Platforma zaměřená primárně na karcinom prsu se v letošním roce otevřela i dalším pacientským organizacím napříč onkologickými a hemato-onkologickými diagnózami, protože řada témat je pro potřeby a problematiku jak ve zdravotní, tak v sociální oblasti společná.… Přečíst celé
Amelie