Poslání

Vizí Amelie je situace, kdy je rakovina vnímána „jen“ jako součást života a pro tuto vizi se Amelie rozhodla otevírat prostor. My v Amelii vidíme naše poslání v tom, že Amelie pomáhá žít život s rakovinou. Aktivně, přímo těm, kdo to potřebují a chtějí. Proto Amelie vytváří řadu aktivit a projektů, které všechny sledují jediný bod – pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Chceme aby psychosociální pomoc byla dostupná všem v České republice. Proto chceme vytvořit v každém kraji minimálně jedno Centrum Amelie, které bude poskytovat individuální a skupinové aktivity pro klienty a bude podporovat i dobrovolnickou činnost. Při realizaci a v rozbouřeném moři dění okolo i v nás nám pomáhají hodnoty, které ctíme. Jsou to partnerství, důvěra a zkušenost.

Poslání Dobrovolnického programu Amelie: Zprostředkovat lidský kontakt a laickou pomoc lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým ve zdravotnických zařízeních a Centrech Amelie prostřednictvím odborně vedených dobrovolníků z řad veřejnosti.

Poslání Center Amelie: Nabídnout psychosociální pomoc formou podání informací, individuálního a rodinného poradenství a skupinových aktivit s cílem snížit negativní dopady onkologického onemocnění na nemocného i jeho blízké.

Poslání Odborné skupiny Amelie: Skupina odborníků různých profesí definuje, zaštiťuje a rozvíjí odbornost aktivit Amelie, sdílí a publikuje své poznatky.

Poslání osvěty v psychosociální oblasti: Nabídnout dostupné, odborné vzdělávání v problematice onkologického onemocnění a jeho psychosociálních dopadů na běžný život s cílem zlepšení mezioborové spolupráce. Poskytovat dostatek informací, které pomáhají žít život s rakovinou.

Menu
Centra