Spolupráce

Spolupráce – to je naše cesta…

Jsme otevřeni ke spolupráci jednotlivcům, organizacím a institucím, které se zaměřují na podobnou problematiku, i těm, kdo míří na jiné cílové skupiny s programem, který je možné nabídnout také našim klientům.

Nabízíme naše znalosti a informace:

Výstupy konference BPOS 2020

Výstupy konference IPOS 2019

Zajímavosti IPOS 2019

Mezinárodní spolupráce:

Maggie´s Centress GB – již dvacet let rozvíjejí program odborné pychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým velice obdobným způsobem, jako v Centrech Amelie. Naši zástupci v prosinci 2012 navázali kontakt v Londýně a započali spolupráci na dalším rozvoji odbornosti Amelie, která je postavena na mezinárodních zkušenostech. Zástupci Meggie’s preentovali úspěšně i na Konferenci Amelie v roce 2015.

Partnerství:

Všeobecná fakultní nemocnice Praha – spolupracujeme v rámci programu Dobrovolníci Amelie (lůžkové oddělení Onkologické kliniky, ambulance 1. Interní kliniky Hemato-onkologie a další dvě oddělení, kde jsou onkologicá lůžka).

Fakultní nemocnice v Olomouci – spolupracujeme v rámci programu Dobrovolníci Amelie (lůžková oddělení Onkologické kliniky a ambulance).

Nemocnice Na Pleši – spolupracujeme v rámci programu Dobrovolníci Amelie (onkologické lůžkové a paliativní oddělení).

Ústav hematologie a krevní transfuze – spolupracujeme v rámci programu Dobrovolníci Amelie (lůžková oddělení hematoonkologie)

Fakultní nemocnice Hradec Králové – spolupracujeme v rámci programu Dobrovolníci Amelie (lůžková oddělení onkologie)

Členství Amelie v zastřešujících organizacích:

Liga proti rakovině – jsme skupinovým členem Ligy proti rakovině, s podporou LPR realizujeme některé projekty, účastníme se kytičkového dne, který LPR zaštiťuje.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – jsme skupinovým členem NRZP ČR a spolupracujeme aktivně v rámci regionů.

Unie nestátních organizací Olomouckého kraje – jsme členem a spolupracujeme na rozvoji Olomouckého kraje.

Menu
Centra