Námitka proti rozhodnutí podklady

Konzultace k námitce o rozhodnutí k invalidnímu důchodu

Pokud nejste spokojeni s posouzením či rozhodnutím o invalidním důchodu ve Vaší žádosti, Amelie může pomoci konzultací se sociální pracovnicí. Konzultace jsou určeny primárně onkologicky nemocným a jejich blízkým.

Aby konzultace mohla proběhnout efektivně, je třeba nejdříve důkladné přípravy na konzultaci

K tomu je třeba poslat písemné podklady, které k posouzení a rozhodnutí máte – čitelné skeny či fotografie dokumentů v přiměřené velikosti na e-mail: socialni@amelie-zs.cz. Jedná se zpravidla o:

 • posudek o invaliditě – od posudkového lékaře OSSZ nebo PSSZ
 • rozhodnutí – od České správy sociálního zabezpečení
 • lékařské zprávy, které k posouzení byly dodány (ne starší 3 měsíců)

Dále je třeba doplnit o informace:

 • datum, kdy byl převzat dokument rozhodnutí o invaliditě
 • informace o práci, kterou jste před nemocí vykonával/a či o předchozím statutu (student, nezaměstnaný, mateřská/rodičovská dovolená, invalidní důchodce v jakém stupni) a konkrétní potíže při vaší práci nebo profesi, které nyní jsou či se dají očekávat
 • subjektivní popis toho, proč s rozhodnutím nesouhlasíte a jak vás nemoc či následky její léčby omezují v návratu do práce
 • popis vašeho zdravotního stavu, který se dotýká vašich zdravotních omezení v následujících oblastech (těch, kterých se to týká): pohybová omezení a stabilita, bolesti a brnění končetin, únava a celková výkonnost, potřeba odpočinku, psychický stav a obavy z návratu onemocnění, spánek, omezení ve stravě a vylučování, omezení v myšlení, paměti, soustředění a odolnost vůči stresu,
  vedlejší diagnózy mimo onkologickou
 • frekvence pravidelně navštěvovaných lékařů, terapií a rehabilitací
 • kontakty na sebe včetně telefonického

Informace k postupu a vyřešení vaší situace

Informace k principům a postupu obecně:

 • Námitka k invalidnímu důchodu se sestavuje s cílem nového posouzení zdravotního stavu nebo kontroly započtených dob pojištění a/nebo výpočtu výše invalidního důchodu.
 • Námitku je třeba odeslat do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí. Příprava námitky by však optimálně měla běžet již od převzetí informace o posouzení. Pak je dostatek času na doplnění lékařských zpráv.
 • Onkologické onemocnění samo o sobě nezakládá na invaliditu. Je třeba pracovat s následky nemoci a léčby a jejich dopady do běžného a zejména pracovního života. Přičemž pracovní život se vztahuje ke konkrétnímu člověku a jeho konkrétní práci. Celek je posuzován jako omezení v uplatnitelnosti na trhu práce (vyjádřeno procentním poklesem v posudku).
 • Posouzení zdravotního stavu vychází z principu nepředpokládání do budoucnosti – je posuzována situace tady a teď. Proto je velmi důležitá aktuálnost podkladů a lékařských zpráv, které  by měly poukazovat i na dopady do běžného života (nikoli jen konstatování stavu formou změřených hodnot, ale i popis omezení v běžném životě).
 • Více diagnóz se pro potřeby invalidity nesčítá. Invalidita je posuzována na jednu hlavní diagnózu a vedlejší diagnóza/y může být přičtena maximálně 10% poklesu pracovní schopnosti.

Informace k postupu v Amelii:

 • Sociální pracovník převezme e-mail, nastuduje podklady a na základě zjištění vás bude kontaktovat. Zeptá se na otázky, které ještě potřebuje zodpovědět pro další postup, případně rovnou nastíní možnosti, které máte.
 • Pokud se sociální pracovník dlouho neozývá, zkontrolujte raději spam schránku v e-mailu, případně zavolejte/napište znovu.
 • Na základě vašeho rozhodnutí o konkrétním postupu, naplánujete společně další postup, ve kterém budou i úkoly pro vás (dodání dalších či doplněných podkladů – lékařských zpráv). Sociální pracovník připraví hrubý návrh odvolání a pak doplní základní body k argumentaci, optimálně provázané s dodanými podklady.
 • Na konci řešení (může být jeden i více kontaktů, osobně, on-line nebo telefonicky a doplňované e-mailem), je návrh námitky, který si sám/a opatříte doplňujícími podklady a odešlete.
 • V odůvodněných případech může sociální pracovník intervenovat ve prospěch klienta přímo, vždy na základě oboustranné shody.
 • Konzultace sociálního pracovníka Amelie je poskytována bezplatně.
 • Kapacita sociální práce je omezená, konzultace k invalidnímu důchodu jsou časově i odborně náročné a vyžaduje je stále větší počet osob, proto:
  • námitky v případě končící 30ti denní lhůty (týden před koncem a méně) již není možné provozně zpracovat
  • při dodávání podkladů dbejte na včasnost a správnost, napomáhá to plynulosti spolupráce nejen s vámi
  • jiné než onkologické diagnózy jsou zpracovávány jen pokud je k tomu kapacita
 • Sociální pracovnice budou rády za sdílení výsledku námitky, pomáhá to sledování efektivity jejich práce

 

Sdílení citlivých informací

Před žádostí o konzultaci zvažte, že dáváte nahlédnou do své zdravotní dokumentace sociálním pracovníkům Amelie (vyřizuje vždy jen jeden) a že tyto citlivé dokumenty posíláte e-mailem. Pokud je to pro vás přijatelná cesta i s riziky z toho plynoucími, můžete využít nabídky konzultace.

Amelie zaslané dokumenty v e-mailu ukládá na dobu maximálně jednoho roku či po dobu řešení s vámi. E-mail socialni@amelie-zs.cz je dostupný jen sociálním pracovnicím v Praze, které jsou registrovány v sociální službě a vázány mlčenlivostí.

Dále jsou dokumenty a komunikace (e-mailová i telefonická formou krátkého zápisu) uloženy elektronicky ve vaší složce i s popisem průběhu řešení vaší zakázky. K elektronickým složkám mají přístup opět jen sociální pracovnice. Zdravotní dokumentace se v naprosté většině netiskne, pokud ano, je po vyřešení podkladů okamžitě skartována.

Ve fyzické složce, která je archivována pro potřeby kontroly služby, se zdravotní dokumentace neukládá. Ukládá se pouze záznam z komunikace, která dokládá průběh poskytování služby. Více o nakládání s údaji v Amelii ZDE.

Pokud je pro vás tato cesta z jakéhokoli důvodu nepřijatelná, i tak můžete sociální pracovnice kontaktovat a domluvit s nimi individuální postup tak, abyste se ke konzultaci dostali.

Amelie je tu pro Vás a s Vámi!

Menu
Centra