Dobrovolnický program

Dobrovolnický program Amelie je realizován v Praze, Olomouci a Středočeském kraji. Dobrovolníci působí v nemocnicích a Centrech Amelie a jsou nedílnou součástí aktivit Amelie. Jejich činnost si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Dobrovolnický program Amelie je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a řídí se doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. Probíhá na odděleních onkologických a hemato-onkologických klinik a na onkologických lůžkách dalších klinik a to ve fakultních nemocnicích v Praze (VFN v Praze), v Olomouci (FN OL) a v Nemocnici Na Pleši.

Dobrovolnický program Amelie je specifický svým zaměřením výhradně na oblast onkologie. Vznik a registrace tak úzce specializovaného dobrovolnického programu byla reakcí na častou absenci dobrovolnických programů na onkologických odděleních. Důvodem je potřeba specifického výběru a přípravy dobrovolníků. Na vícedenních školeních Amelie se připravuji i dobrovolníci pro jiná Dobrovolnická centra z celé ČR.

Koordinátoři dobrovolnického programu se zúčastňují pravidelných supervizí koordinátorů, vedených MUDr. Ivanou Kořínkovou – konzultantkou pro zdravotně-sociální oblast a specialistkou na dobrovolnické programy v nemocnicích, která stála u zrodu metodiky dobrovolnického programu Amelie.

Kdo je dobrovolník?

Každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Do dobrovolnického programu Amelie se může přihlásit každý, kdo je starší 18-ti let a kdo má vážný zájem o dobrovolnickou práci na onkologických pracovištích nebo v Centrech Amelie.

Dobrovolníci Amelie docházejí do nemocnic na onkologická oddělení, aby podpořili dospělé pacienty a pomáhají v Centrech Amelie. Jejich posláním je přinášet do nemocnic jinou formu lidského kontaktu a zpříjemnit pacientům čas, který zde tráví (popovídáním, četbou, procházkou nebo třeba společným luštěním křížovek).

V Centrech Amelie vypomáhají s administrativními záležitostmi nebo se jako dobrovolní lektoři podílejí na programu a v neposlední řadě spolupracují při jednorázových i pravidelných společenských a kulturních akcích.

Jak se stát dobrovolníkem?

Vstup do programu má několik fází:

1. fáze – zájemce kontaktuje koordinátorku dobrovolníků a zašle jí motivační dopis v rozsahu max. 1 strany a životopis.

2. fáze – zájemce absolvuje vstupní rozhovor. Nemusí ho absolvovat ti zájemci, kteří doloží písemné vyjádření organizace, která je na školení vysílá a ve které budou po ukončení programu působit jako dobrovolníci (tedy mimo Amelii)

3. fáze – zájemce absolvuje dvoudenní školení.

4. fáze – zájemce doručí vyplněný dotazník rozesílaný cca 14 dní po školení e-mailem či poštou či se domluví s koordinátorkou dobrovolníků.

5. fáze – zájemce po dohodě s koordinátorkou dobrovolníků podepíše smlouvu o dobrovolnické činnosti, Kodex dobrovolníka Amelie a prohlášení o mlčenlivosti (podpisu smlouvy předchází doložení výpisu z trestního rejstříku).

Zájemce o dobrovolnickou činnost v jiné organizaci dostane potvrzení o účasti a písemné vyjádření. Za vyškolení pro dobrovolníky z jiných organizací účtujeme poplatek, který je upřesněn vždy před jednotlivým školením.

Co dobrovolníkům nabízíme?

  • úvodní školení v oblasti onkopsychologie
  • pravidelnou supervizi a metodické vedení
  • další vzděláváníneformální akce pro tým dobrovolníků
  • zázemí profesionální neziskové organizace s odborným know-how
  • možnost realizovat své nápady v rámci aktivit v Centru nebo skupinových aktivitách v nemocnici

KONTAKTY

Koordinátorka dobrovolníků Praha a Středočeský kraj
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz
Tel. číslo: +420 733 640 872

Koordinátorka dobrovolníků Olomoucko 
E-mail: dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz
Tel. číslo: +420 734 409 757

Další školení bude na podzim:

Zájemci se mohou průběžně hlásit a domluvit si informační schůzku s koordinátorkou dobrovolníků.

14.-15.10.2017 pro Prahu a Nemocnici Na Pleši

9.-10.11.2017 pro Olomoucko

Rozhovor s dobrovolnicí Amelie