Výzkum spánku

Náhled do spánku onkologicky nemocných v ČR

Spánek je jednou ze základních potřeb. Pokud trpíme nespavostí nebo jinou poruchou spánku, nefunguje dobře tělo, psychika a dochází ke zhoršení fungování v sociálních interakcích – práci, partnerském a rodinném životě.

Dle zahraničních výzkumů až 75% onkologicky nemocných trpí nespavostí. Výzkum zaměřený na tuto oblast v ČR dosud chybí. Proto jsme v létě 2020 připravili online dotazník jako sondu do tohoto tématu.

Realizovali jsme podklad pro média o spánku onkologicky nemocných, pozvánku k vyplnění dotazníku: Shlédněte krátké pozvání k vyplnění dotazníku a tiskovou zprávu jako pobídky. Té využilo 400 onkologicky nemocných, kteří se do vyplnění zapojili.

Výsledky se v tuto chvíli zpracovávají. První výsledky lze najít v novince a krátké tiskové zprávě z listopadu 2020.

O výsledky se podělíme s dalšími pacientskými a zájmovými organizacemi a budeme je dále medializovat tak, aby to bylo ku prospěchu všech onkologicky nemocných v ČR.

Pomáháme si navzájem!

spánek

Amelie