Výzkum spánku

Náhled do spánku onkologicky nemocných v ČR

Spánek je jednou ze základních potřeb. Pokud trpíme nespavostí nebo jinou poruchou spánku, nefunguje dobře tělo, psychika a dochází ke zhoršení fungování v sociálních interakcích – práci, partnerském a rodinném životě.

Dle zahraničních výzkumů až 75% onkologicky nemocných trpí nespavostí. Výzkum zaměřený na tuto oblast v ČR dosud chyběl, proto jsme v létě 2020 připravili online dotazník jako sondu do tohoto tématu. Realizovali jsme podklad pro média o spánku onkologicky nemocných, pozvánku k vyplnění dotazníku: Shlédněte krátké pozvání k vyplnění dotazníku a tiskovou zprávu jako pobídky. Té využilo 400 onkologicky nemocných, kteří se do vyplnění zapojili.

První výsledky bylo možné najít v novince a krátké tiskové zprávě z listopadu 2020. Nyní máme plné výsledky, které budeme dále zpracovávat a s kýmkoli se o ně rádi podělíme.

Zjištění dotazníkového šetření mezi onkologicky nemocnými v ČR:

 • situace onkologicky nemocných v ČR je dle výzkumů obdobná jako v zahraničí
 • u 73% respondentů se spánek po diagnoze a v průběhu nemoci zhoršil, u 23% se nezměnil
 • přes 50% respondentů se potýká se středě či velmi závažnou nespavostí
 • nejčastěji obtíže uvádí věková kategorie respondentů mezi 50 a 59 rokem života
 • lidé v akutní léčbě vykazují vyšší nespavost
 • s 6-ti letou délkou od zjištění nemoci se snižuje výskyt nespavosti
 • větší obtíže se spánkem vykazují ti, kdo se spánkem měli obtíže již před diagnozou
 • 26% respondentů se lékař sám od sebe na kvalitu spánku zeptal
 • 49% respondentů mluvilo se svým lékařem o spánku
 • 40% respondentů, u kterých se zhoršil spánek po diagnoze o tom s lékařem nemluvilo
 • lékaři jako nejčastější volbu řešení nespavosti volí léky

Na základě výzkumu a jako reakce na zjištěné vznikla stránka o spánku onkologicky nemocných. Budeme dále komunikovat s odborníky a podporovat onkologicky nemocné, aby se svým spánkem efektivně zabývali. Spánek se dá zlepšit.

Pomáháme si navzájem!

spánek

Menu
Centra