Kde dobrovolníci působí

Kde je možné dobrovolníky Amelie potkat

 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze:
  • lůžkové oddělení onkologické kliniky
  • onkologická část lůžkového oddělení gynekologicko-porodnické kliniky
  • onkologická část lůžkového oddělení dermatovenerologické kliniky
 • Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze: 
  • onkologická lůžka – lůžkové oddělení
  • onkologická lůžka plicní kliniky
 • Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze:
  • onkologická lůžka
 • Fakultní nemocnice Olomouc:
  • onkologická klinika  – dvě lůžková oddělení
  • onkologická ambulance a čekárny stacionáře a radioterapie
 • Nemocnice Na Pleši:
  • onkologické lůžkové oddělení
 • Krajská nemocnice v Liberci:
  • onkologická lůžka – lůžkové oddělení
  • onkologická ambulance
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové:
  • onkologické lůžkové oddělení – dvě lůžková oddělení
 • Centrum Amelie v Olomouci
 • Centrum Amelie v Liberci
 • Centrum Amelie v Praze
 • Dobrovolníci pro spolek Amelie a zázemí organizace
 • Dobrovolníci pro akce a Tulipánový měsíc

Co dobrovolníci v Amelii dělají

 • Na ambulancích nabízejí kávu, čaj, křížovky, drobné aktivity, informace a krátké popovídání – vše co bychom nabídli někomu, kdo opravdu dlouho čeká a nemůže odejít, kdo je nervózní a uvězněný v koloběhu myšlenek. Dobrovolníci nabízejí vytržení a rozptýlení. Někdy drobně pomohou – například, když si někdo musí odskočit a bojí se, aby ho v tu chvíli sestřičky nevolaly.
 • U lůžek dobrovolníci nabízejí křížovky, drobné aktivity jako třeba něco si vyrobit, informace, čtení či popovídání nebo krátkou procházku – vše co člověk může uvítat, když mu není dobře a leží v nemocnici, vzdálen od svého běžného života. Většinou se nejedná o nic těžkého, lidé si své těžkosti nechávají pro sebe a své blízké.
 • Na chodbách či ve společenských místnostech oddělení organizují dobrovolníci společné aktivity pro skupinky těch, kdo se chtějí a mohou vzdálit z lůžka. Většinou nabízejí jednoduché výtvarné, relaxační, volnočasové či hudební aktivity, při kterých si lidé osvojí něco nového, mohou se potkat a popovídat si. Ukrácení volného času je pro ty, kdo se cítí lépe velmi vítané.
 • Jednorázové společenské aktivity nabízejí dobrovolníci v nemocnicích většinou ve spojení s nějakým zvykem či obdobím. Příkladem je třeba vánoční zpívání koled a nebo mikulášská u lůžek. Překvapení a společenství je to pravé do nemocnice!
 • V Centrech Amelie dobrovolníci pomáhají na mnoha frontách. Například vedou nějakou aktivitu pro nemocné jako dobrovolní lektoři nebo přednášejí či vedou workshopy (o cestování, o odborných věcech jako je třeba správná životospráva či dechové cvičení) a pomáhají s organizací těchto událostí. Dobrovolníci také pomáhají na různých propagačních a benefičních akcích Center ať už přímo na akci nebo při její organizaci.
 • V zázemí organizace pomáhají dobrovolníci například s administrativou či při vyhledávání různých kontaktů a práci s databázemi, ale velmi vítaná je i čistě manuální pomoc například při řezání letáčků, balení dopisů a balíčků a pochůzkách na poštu.
 • Odbornou pomoc nabízejí Amelii různí specialisté, kteří chtějí své dovednosti nabídnout bezplatně, spíše jako dar než jako dobrovolnou práci. Jde například o překlady, korektury textů, opravy v Centrech apod. I to je pro nás velmi hodnotné.

To vše pomáhá onkologicky nemocným i jejich blízkým v ČR!

Chcete se dozvědět více o dobrovolnickém program Amelie? Máte zájem stát se dobrovolníky, dárci nebo jiným způsobem podpořit náš program?
Přečtěte si brožuru Dobrovolnický program Amelie.
Menu
Centra