Milostivé léto 2023

10. 7. 2023

Týká se dluhů, které vznikly převážně podnikatelům a firmám u České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a Celní správy, a to zejména o dluhy na sociálním pojištění, daních a pokutách.

Dlužníci mohou na Finanční správě požádat o odpuštění na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny (původního dluhu). Odpuštění by se mělo týkat úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, nákladů na řízení včetně exekučních nákladů.

Odpuštění dluhů u České správy sociálního zabezpečení se bude týkat především penále z dlužného pojistného a částky exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem. Návod na postup i aplikace ke zjištění dluhu najdete na stránkách ČSSZ.

Podmínkou pro odpuštění je, vznik dluhu do 30. 9. 2022, dlužník požádá o odpuštění dluhu a také, že původní dluh splatil v období mezi 1. 7. a 30. 11. 2023. Tyto podmínky platí jak u dluhů na dani, tak u dluhů na sociálním pojištění.

Platbu dluhů vyšších než 5.000 Kč je možné rozložit do více splátek, podle jasně stanovených pravidel.

Některé nedoplatky zaniknou zcela. Třeba nedoplatky na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, které nepřesáhnou 30 Kč nebo jiné nedoplatky, které nepřesáhnou 200 Kč. Pokud má dlužník více nedoplatků, pak podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1.000 Kč. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti, dnem účinnosti zákona tedy 1. 7. 2023.

Pokud se vás řešení životních situací v Milostivém létu týká, můžete se obrátit s dotazem na: poradnanrzp@nrzp.cz

Z praxe víme, že řada OSVČ, kterým bylo diagnostikováno onkologické onemocnění a nebyli schopni své zakázky dokončit, tato možnost pomohla.

Menu
Centra