Projekt Onkologicky nemocný v rodině

Již 2.rokem realizujeme preventivní vzdělávací program pro 8. ročníky ZŠ, který se snaží dostatkem informací a prožitkem připravit mladé lidi na zvládnutí zátěžové situace v rodině a vyhnout se tím případným nežádoucím způsobům chování.

Cíle projektu:

  1. a) Podat včasné a dobře formulované informace o onkologickém onemocnění a jeho dopadech na širší okolí mladým lidem
  2. b) Přiblížit problematiku onkologického onemocnění v reálných příkladech
  3. c) Umožnit dialog o tabuizovaných a stereotypních tématech ve spojitosti s onkologickým onemocněním
  4. d) Představit možnosti v oblasti prevence vzniku onkologického onemocnění, screeningové, léčebné možnosti a možnosti pomoci

 

Rozsah vzdělávacího programu: 2 vyučovací hodiny

Obsah programu: Práce ve skupinách, video prezentace a diskuse

Informační podpora projektu:

Leták pro žáky a brožura Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké v knihovnách škol

Tým projektu:

Mgr. Šárka Slavíková (koordinátor projektu), Tel: 608 458 304, info@amelie-zs.cz

MUDr. Michaela Chrdlová (lektor)

Leták pro ZŠ ke stažení ZDE

Projekt je realizován díky finanční podpoře Magistrátu Hlavního města Prahy.

V minulém roce byl realizován např. na ZŠ Radlická, ZŠ Palmovka, Gymnázium Na Vítězné pláni, ZŠ Na Zatlance a další.

Menu
Centra