Pro pacientské organizace

Účastnice za FIT ILCO se sešly z celé republiky v Praze

Průvodce pro život s rakovinou

Semináře pro aktivní členy pacientských organizací Amelie, o.s. realizovala v roce 2010 a 2011 v rámci projektu „Průvodce pro život s rakovinou“, který podpořila společnost Amgen. V rámci tohoto projektu budou realizovány semináře pro pacientské organizace, které vycházejí ze zkušenosti pěti let činnosti, zaměřené na psychosociální podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých a vzděláváním dobrovolníků specielně pro onkologii.
Dvoudenní vzdělávací program byl určený nejen pro aktivně zapojené členy pacientských organizací, kteří si zde mohou osvěžit jak nabízet možností podpory onkologicky nemocným a přitom neohrožovat ani sebe sama přílišnou psychickou zátěží. Byl určen i novým zájemcům o tuto práci, kteří se potřebují zorientovat v problematice. Semináře finančně podpořila také Liga proti rakovině.

Na co byly semináře zaměřené?

  • Interaktivní semináře vedené odborníky na jednotlivé problematiky onkologického onemocnění – onkolog, psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník (všichni učí na univerzitách v Praze a Olomouci)
  • Praktická cvičení pro kontakt s nemocnými i jejich rodinami
  • Relaxace – arteterapie
  • Projektový workshop
  • Sdílení zkušeností

Ze čtyř vypsaných termínu se realizovaly tři, zúčastnily se jich zástupci deseti organizací a jejich poboček z celé ČR.

Menu
Centra