Tematické měsíce

Cílem projektu, který Ameli realizuje již od roku 2014 šíření validních informací v oblasti prevence rakoviny, psychosociálních dopadů nemoci a jejich zvládání, odstraňování tabu a stereotypů a uschopňování každého ovlivnit svůj život.

Důvodem je, že onkologické onemocnění je stále vnímáno jako velké utrpení a jistá smrt. A jen velmi málo se hovoří o životě s rakovinou a možnostech pomoci mimo zdravotnictví a akutní onkologickou léčbu.

Konkrétní cíle projektu jsou:

  • Odstranění již vzniklých stereotypů a možnost přijmutí změny
  • Eliminace vzniku zdravotního postižení
  • Udržení kvality života

V rámci projektu se každý měsíc věnujeme jednomu druhu rakoviny nebo skupině onkologických onemocnění a uskutečňují tyto aktivity: Odborné přednášky, workshopy, besedy, on-line přednášky a poradny, atd.

Projekt je realizován ve všech Centrech Amelie – Praha, Liberec, Olomouc a Rakovník a každé z nich připravuje svůj program.

Projekt je určen zejména široké veřejnosti.

 

Menu
Centra