Pomoc pro život s rakovinou

Amelie vznikla, aby pomáhala žít život s rakovinou. Aby lidé nebyli sami, aby měli dost informací, aby nalezli podporu a pomoc. O tom je její příběh, její poslání a o tom je i její náplň. Reagujeme na potřeby lidí, kterým do života vstoupila rakovina – ať už to jsou sami nemocní nebo jejich blízcí.

Pomoc Amelie sleduje dvě cesty – cestu přímé práce s lidmi a cestu osvěty a vzdělávání. Proto Amelie vytváří řadu projektů a aktivit, některé dlouhodobé, jiné krátkodobé. Oboje tak, aby se život lidí s rakovinou i jejich blízkých v ČR zlepšil.

Na následujících stránkách najdete více informací o:

Základní principy služeb jsou:

  • bezplatnost – víme, že se všichni onkologicky nemocní i jejich blízcí potýkají se snížení příjmu a to po dlouhou dobu.
  • dosažitelnost – do Center Amelie nemusí moci přijít každý, může tedy zavolat, napsat nebo si dát skajp.
  • odbornost – nabízíme kontakt s odborníky a sami pěstujeme odbornost, která v ČR ještě není rozšířena dostatečně

Svou prací se připojujeme k aktivitám naplňujícím Národní onkologický program. Je to zájmem nás všech.

aktivity Amelie nabízejí pomoc

Menu
Centra