Individuální konzultace s psychologem

Psychologické konzultace 

Konzultace v Centrech Amelie a on-line jsou:

 • bezplatné
 • k dispozici všem, kdo je potřebují:
  • onkologicky nemocným – bez rozdílu diagnózy, stádia onemocnění nebo pohlaví
  • i jejich blízkým – rodině, přátelům, spolupracovníkům či profesionálům, kteří s nimi pracují

Onkologické onemocnění může značně ovlivnit fungování nemocných i jejich blízkých. Změny v nemoci, které se dotýkají našich emocí, těla, vztahů, zázemí, ale i duševních a duchovních potřeb, mohou otřásat naší psychickou pohodou.

Existují důkazy, že psychologické intervence prokazatelně pomáhají tyto změny a tlaky zvládnout. Pomocí aktivního naslouchání, sdílení, relaxace, ale i pokročilejších technik, jakými jsou třeba kognitivně-behaviorální terapie či koučovací přístupy, mohou intervence psychologa pomoci snížit depresi, úzkosti, bolesti a zlepšit kvalitu života. Včasná a vhodná psychologická podpora může pomoci situaci psychicky zvládnout a pečovat o vlastní duševní zdraví.

Psychické potíže mohou provázet onkologické onemocnění a to už v době diagnostiky a někdy i dlouho poté, co byla léčba ukončena.

Konzultace s psychologem Amelie mohou pomoci:

 • emocionálně podpořit
 • zvládnout symptomy, léčbu, tělesné a psychosociální důsledky onkologického onemocnění
 • překlenout náročné období a zátěžové situace
 • zpracovat změny v životním stylu, plánovat a přizpůsobit se novému režimu
 • poskytnout informace
 • aktivovat vnitřní zdroje
 • řešit problémy se spaním a s únavou
 • vypořádat se se stresem a s úzkostmi
 • pracovat se strachem, obavami či negativními myšlenkami
 • vyrovnat se s těžkými emocemi a depresí
 • žít život s nejistotou a s onemocněním
 • přijmout sebe sama a dát se na první místo
 • naučit se relaxační techniky a techniky dýchání
 • v otázkách komunikace s rodinou a blízkými
 • v otázkách péče o onkologicky nemocného blízkého
 • ošetřit partnerské, rodinné a/nebo pracovní vztahy
 • při komunikaci se zdravotníky a ve zdravotnictví
 • podpořit, když už léčba není možná

Centra Amelie nabízejí minimálně 8 konzultací zdarma, které probíhají dle Vašich potřeb a dle individuální domluvy. Úvodní konzultace trvá 90 minut, poté jsou setkání časově ohraničená na 60 minut.

Máte zájem o individuální konzultaci s psychologem?

Využijte jeden z kontaktů níže a my se s Vámi nejpozději do týdne spojíme:

Online konzultace: 

Konzultace v Liberci: 

Konzultace v Olomouci: 

Konzultace v Praze: 

Požádat o pomoc je projevem síly. Psycholožky Amelie jsou tu pro Vás.

Menu
Centra