Centrum Praha

Centrum Amelie v Praze poskytuje bezplatné služby dospělým, onkologicky nemocným i jejich blízkým – partnerům, rodinám, přátelům, ale i těm kdo s nemocnými pracují. Služby jsou poskytovány částečně jako registrované sociální služby – odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, část služeb je podporou zdravotnímu systému a část je pacientského zaměření.

Centrum Amelie je tu stále pro vás

Můžete se tak objednat na individuální konzultaci k odborníkům na psychosociální problematiku onkologického onemocnění či na odborné sociální poradenství a další individuální a skupinové aktivity, které jsou popsány níže. Objednat se může jak nemocný, tak jeho blízký:

Od pondělí do středy na tel. 739 001 123 nebo na tel. 283 880 316 či na e-mailu praha@amelie-zs.cz

Aktuálně přinášíme:

Podívejte se na videa a přednášky on-line!

Vážení klienti,

během prázdnin se můžete těšit v nezmenšené míře na nové akce, on-line programy a pravidelná cvičení.

Váš Tým Amelie

Centrum Amelie v Praze nabízí následující aktivity:

Individuální konzultace s psycholožkou nebo psychoterapeutkou – zaměřené na podporu vyrovnání se s onemocněním, změnou, životem s nemocí nebo nemocným. Po domluvě je konzultace možná i online. V pondělí, úterý během dne (9:00 – 17:00, případně 18:00) či středu od 10:00 – 14:00. Na konzultaci může přijít člověk sám nebo i se svým blízkým. Vede psycholožka Mgr. Barbora Váchová. Objednání je možné osobně, telefonicky na čísle 739 001 123 nebo 283 880 316 nebo emailem na psycholog@amelie-zs.cz.

Odborné sociální poradenství – napomáhá předejít mnoha nedorozuměním, které vyplývají z neznalosti systému a života s onemocněním a nabízí pomoc při řešení problémů v sociální oblasti. Zavolat či objednat se můžete od pondělí do středy. Obracet se můžete telefonicky na čísle 739 004 222 na Mgr. Šárku Slavíkovou nebo emailem na socialni@amelie-zs.cz.

Výživové poradenství – Nutriční terapeutka Lucie Vaňková vám poradí v oblasti zdravé výživy a při onemocněních akutních i chronických. Zvážení a zjištění tělesného a viscerálního tuku, BMI, sestavení individuálního jídelníčku, měření krevního tlaku. Pouze na objednání ve čtvrtek od 10:00 do 13:00.

Relaxací proti stresu (otevřená skupina –  online) – vyzkoušíte si a naučíte se různé relaxační a antistresové techniky, které pak můžete sami praktikovat. . Probíhá v pondělí od 11:30 do 12:30. Vede psycholožka Mgr. Barbora Váchová. Víc informací najdete zde.

Arteterapeutická skupina pro onkologicky nemocné a jejich blízképracujeme na tvorbě osobních mandal, nepoužíváme předlohy a předtištěné vzory. Pracujeme ve skupině, která se osobně setkává. Není třeba výtvarných znalostí nebo dovedností, jen chuť zkoumat a hledat a také se sdílet ve skupině s dalšími, v pondělí od 15:00 do 16:30, celým procesem vás bude doprovázet arteterapeutka Michaela Čadková Svejkovská. Skupina je pro onkologicky nemocné a jejich blízké bezplatná a volná – není třeba chodit pravidelně, i když je to lepší. Před první návštěvou se ohlaste na praha@amelie-zs.cz.

Pilates  – pod vedením zkušené lektorky se naučíte cviky, které si zacvičíte kdykoliv doma. Probíhá v úterý od 14:00 do 15:00. Vede Daniela Peterková.

Trénink paměti – pomáhá zvládat deficity v oblasti paměti, které onkologicky nemocné po léčbě velmi často sužují a zhoršují jejich sebevědomí. Vždy ve středu od 10:00 do 12:00.  O prázdninách trénink paměti není. Vede Ing. Petra Davidová.

Jóga– techniky uvolňování svalů a duševního napětí přizpůsobené možnostem osob s handicapem. Probíhá v pondělí od 9:00 do 10:00. Vede Veronika Krohová.

Cvičení pánevního dna – Přijměte pozvání na kurz pro ženy, které se chtějí objevit, kde je pánevní dno a vrátit mu jeho původní funkčnost, zažehnout své vnitřní světlo a objevit, jak žít tady a teď. Myslíte, že (nejen) cvičení pánevního dna je nuda a není to nic pro tebe? Hledáte novou inspiraci, protože tě stále nebaví to stejné dokola? Hledáte cvičení, které můžete praktikovat kdekoli i kdykoli a zároveň vám to přinese vnitřní klid i zábavu? Pokud jste alespoň jednou odpověděla ANO, pak neváhejte a přidejte se do uceleného kurzu, kde zjistíte, že jemné zdravotní cvičení může být zábava. Jedná se o ucelený kurz, kde lekce na sebe navazují. Michaela Křížová

Klub Amelie – neformální nepravidelná setkávání nad společným tvořením (výtvarné/hudební dílny, besedy, procházky, vaření…). Probíhá jednou měsíčně většinou v pondělí, úterý či středu odpoledne. Sledujte v měsíčním programu a na webu v záložce Akce Praha.

Vracím se do práce – Individuální konzultace po domluvě nebo online skupina 1x za 14 dní v úterý od 9:00 v sudé týdny. Konzultace zaměřená více na hledání práce a individuální potřeby. Skupina na sdílení zkušeností a informace o práci OZP, sociálním systému výhod a povinností, možnosti OSVČ, sestavení životopisu, přípravě na pracovní pohovor a komunikaci se zaměstnavateli při samotném hledání práce. Pravidelnost není nutná. Vede sociální pracovnice Mgr. Šárka Slavíková, zájemci se mohou ozvat na socialni@amelie-zs.cz nebo tel: 739 004 222.

Podpůrná online skupina – pro sdílení emocí, pocitů a zkušeností onkologicky nemocných a blízkých. Cílem moderátorek  je vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se může sdílet otevřeně a bez zábran. Moderátorky kontaktujte vstupním dotazníkem na www.amelie-zs.cz/vstupni-dotaznik. Probíhá vždy v lichý týden v úterý od 16:30 do 17:30.

PROdýchej – online skupina pro plicně nemocné –Podpůrná online skupina pro dospělé s diagnózou karcinomu plic a jejich blízké je moderovaná psycholožkou Amelie  Mgr.Barborou Váchovou, která se na vás těší.  Cílem skupiny je setkávání a sdílení zkušeností a života s onkologickým onemocněním plic (vč. metastáz). Chceme umožnit sdílení toho, co je mnohdy těžké, a to s otevřeností a bezpečně. Pokud jste otevření, nebojíte se online prostředí, máte přístup k internetu a chuť sdílet, kontaktujte naši psycholožku vstupním dotazníkem. Probíhá každý sudý týden, vždy v pondělí od 16:30 do 17:30.

 

 

Blízcí onkologicky nemocných i onkologicky nemocní sami mohou využít zázemí Centra Amelie a jen pobýt, využít místa pro odpočinek při doprovázení blízkého či během léčby a neúčastnit se aktivit či konzultací. Vybavení v hale Centra bylo pořízeno za přispění Nadačního fondu Tesco. 

Účast na aktivitách Centra je zdarma.

Amelie je tu i pro veřejnost:

tematickemesice_nahoru.jpg

Od roku 2014 nabízíme pro veřejnost účast na tematicky zaměřených měsících, v rámci kterých probíhají besedy, přednášky, workshopy a další aktivity na téma konkrétního onkologického onemocnění. Na besedách se můžete setkat s odborníky (lékaři, psychologové, zdravotní sestry, sociální pracovníci, fyzioterapeuti atd.), kteří vám zprostředkují informace a zodpoví vaše dotazy o konkrétních onkologických onemocněních a možnostech jejich prevence.

Více informací a program konkrétních pořádaných akcí najdete v sekci Akce

KONTAKTY:

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15, Praha 8 (vstup ze Sokolovské ulice)
E-mail: praha@amelie-zs.cz
Tel: +420 283 880 316 a nebo +420 739 001 123

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání programu Centra Amelie v Praze, stačí napsat na e-mail: praha@amelie-zs.cz

Pokud nám chcete dát zpětnou vazbu k fungování aktivit, Centra či služeb, budeme rádi.

 

Menu
Centra