Konference

Jedním z cílů Amelie je osvěta v psychosociální oblasti a její potřebnosti v komplexní péči. Osvěta v pojetí Amelie má mnoho podob, ovšem v konferencích se zaměřuje na odbornou a mezioborovou spolupráci. Podporujeme odbornost, zkušenost, spolupráci a ceníme si týmovosti.

První konference se konala v roce 2013 a věnovala se dobrovolnictví na onkologických odděleních, následují v roce 2015 byla na téma komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké a v roce 2017 byla zaměřená na mezioborovou spolupráci v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké. V roce 2019 byla konference věnovaná tématu Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými.

Aktuálně se připravuje konference na listopad 2021, více ZDE

Pro informace o předešlých ročnících a zaměřeních se podívejte níže.

Spolupráce je jedním z principů práce v Amelii a věříme, že jí naplňujeme naše hodnoty: partnerství, důvěru a zkušenost.

Menu
Centra