Konference

Jedním z cílů Amelie je i osvěta v psychosociální oblasti a její potřebnosti v komplexní péči. Tato osvěta má mnoho podob, ale v konferencích se zaměřuje na odbornou a mezioborovou spolupráci. První konference se konala v roce 2013 a následují další vždy ve dvouletém odstupu.

V roce 2017 připravujeme třetí konferenci s podtitulem „Mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké“.

Pro více informací se podívejte na její stránky.

Pro informace o předešlých ročnících a zaměřeních se podívejte níže.

Spolupráce je jedním z principů práce v Amelii a věříme, že jí naplňujeme naše hodnoty: partnerství, důvěru a zkušenost.