Konference

Jedním z cílů Amelie je i osvěta v psychosociální oblasti a její potřebnosti v komplexní péči. Tato osvěta má mnoho podob, ale v konferencích se zaměřuje na odbornou a mezioborovou spolupráci. První konference se konala v roce 2013 a věnovala se dobrovolnictví na onkologických odděleních, následují v roce 2015 byla na téma komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké a  v roce 2017 byla zaměřená na mezioborovou spolupráci v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké.

Letos – konkrétně 20. listopadu 2019 – se bude konat další ročník konference. Tématem tohoto, již čtvrtého, ročníku budou „Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými“. Více informací naleznete ZDE

Pro informace o předešlých ročnících a zaměřeních se podívejte níže.

Spolupráce je jedním z principů práce v Amelii a věříme, že jí naplňujeme naše hodnoty: partnerství, důvěru a zkušenost.

I slova léčí I.(2013)

I slova léčí II.(2015)

I slova léčí III.(2017)

I slova léčí IV. (2019)

Amelie