Publicita

Onkologická nemoc není vidět, stejně tak nejsou příliš vidět lidé v léčbě nebo po ní. Není vidět ani psychosociální péče o onkologicky nemocné či jejich blízké. Amelie ale nemůže být neviditelná.

Protože jen pokud bude o Amelii a jejích aktivitách slyšet, mohou se potřební dobrat naší pomoci.

Jenže, co to vlastně znamená a jak se to děje? Amelie poskytuje odborné a bezplatné služby onkologicky nemocným i jejich blízkým. Pracovníci musí o této aktivitě dále informovat tak, aby byla pomoc jasná a srozumitelná. To znamená, že například vytvoří leták nebo napíší článek, ve kterém se dozví nemocní o tom, co mohou ve svůj prospěch využít. Velkou pomocí jsou kontakty novinářů, kteří chtějí o našem tématu něco napsat a přijdou za Amelií pro svůj článek.

Za zmínku jistě stojí, že téměř polovina těch, kdo do Amelie přichází, jsou navedeni na pomoc Amelie svými blízkými, kterým důvěřují. O Amelii a jejich službách je třeba informovat.

Následující  stránky, by měly vytvořit podporu pro ty, koho Amelie zajímá a hledá informace o ní a o tom, jak se o ní ví. Najdete zde:

Menu
Centra