Podpora 2017

V roce 2017 nás podporovali následující instituce, firmy a lidé.

Všem děkujeme.

Mezi dlouhodobými podporovateli to byli:

    

   

         

 

  
  

Partner Amelie v oblasti komunikace byli:

a v oblasti odborné komunikace nás podporovali:

Děkujeme za podporu bezplatně poskytovanými službami či věcnými dary:

    

    

Hudební skupina Spirituál kvintet a uskupení Kotelna 55

Jednorázově nás podpořili:

    

 

   

 

   

    

  

Krátkodobě i dlouhodobě, věcně i finančně či svou dobrovolnou činností nás však podporovalo i mnoho jednotlivců a drobných dárců. Jejich výčet je vždy uveden ve výročních zprávách. I jejich přispění si vážíme.

Děkujeme, že nám pomáháte žít život i s rakovinou!

Menu
Centra