Uskutečněné – reference

Vzdělávací aktivity v podobě školení pro dobrovolníky pro onkologická pracoviště a vzdělávacích programů pro pacientské organizace probíhají v Amelii již mnoho let. Akreditované semináře sociálního podniku probíhají v Amelii od roku 2012. Za tu dobu proběhla již řada seminářů, které navštívili pracovníci z mnoha organizací. Spokojení posluchači se k nám rádi vrací k účasti na dalších programech.

Mezi největší vzdělávací akce Amelie řadíme:

21.11.2017 Konference „I slova léčí III.“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké

  • Ve spolupráci s VFN, více ZDE. 

5.11.2015 Konference I slova léčí II. aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké

  • Ve spolupráci s VFN, více ZDE. 

27.2.2013 Konference I slova léčí I. – O dobrovolnictví na onkologii

  • Konference ve solupráci s VFN, více ZDE

29.11.2012 Problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých

  • Minikonference pro nelékařské zdravotnické profese v Masarykově nemocnici v Rakovníku

Menu
Centra