Dobrovolníci

Nedílnou součástí služeb Amelie je také činnost dobrovolníků v nemocnicích u dospělých onkologicky nemocných a v Centrech Amelie. Amelie zajišťuje proškolené a odborně zajištěné dobrovolníky na několik oddělení klinik Všeobecné Fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce a ÚHKT. Dobrovolníci také nacházejí uplatnění v Centru Amelie v Praze, kde se věnují klientům a spolupracují na přípravě některých programů či jako podpora zázemí a chodu organizace či projektů.

Do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dobrovolníci docházejí na čtyři onkologická pracoviště: na lůžkové oddělení Onkologické kliniky a na lůžkové oddělení onkologické části Gynekologicko-porodnické kliniky a Dermato-venerologické kliniky, kde působí jako společníci u lůžka, a na ambulanci Hematoonkologie I. interní kliniky, kde se věnují pacientům v čekárně a na denní nemocnici/stacionáři.

Činnost dobrovolníků si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

V Centru Amelie v Praze dobrovolníci vypomáhají s administrativními záležitostmi nebo se jako dobrovolní lektoři podílejí na programu a v neposlední řadě spolupracují při jednorázových i pravidelných společenských a kulturních akcích.

Aby byla dobrovolnická práce bezpečná jak pro dobrovolníky, tak pro nemocné, musí každý dobrovolník, který přichází do kontaktu s nemocnými a jejich blízkými projít školením dobrovolníků. To probíhá pravidelně 2x ročně. Kromě toho dobrovolníci musí podepsat smlouvu, jsou pojištěni na svou činnost a dochází na supervize.

Školení dobrovolníků probíhá vždy v dubnu, září a listopadu v Centru Amelie Praha. Zájemci se mohou průběžně hlásit a domluvit si informační schůzku s koordinátorkou dobrovolníků.

KONTAKTY

Eva Račanová

Koordinátorka dobrovolníků Praha
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz
Tel: +420 733 640 872 nebo 283 880 316

Menu
Centra