Spánek

Spánek onkologicky nemocných

Více než 70% onkologicky nemocných má někdy v průběhu svého onemocnění a jeho léčby, ale i dalšího života s onemocněním, obtíže se spánkem. Ty zahrnují obtíže usnout, buzení v průběhu noci, brzké buzení, ale i pocit nevyspalosti po dostatečném spánku nebo naopak vysokou únavu a spavost. Dle sondy do spánku onkologicky nemocných v ČR, kterou realizovala Amelie, z.s. v roce 2020 je situace obdobná jako v zahraničí.

Dle výskytu není neobvyklé trpět nespavostí, co je ale v určité míře neobvyklé je vysoké procento těch, kdo o svých obtížích se spánkem nehovoří s lékařem – až 40% těch, komu se zhoršil spánek.

 

Proč je spánek důležitý i pro onkologicky nemocné

Narušený spánek má mnoho negativních dopadů na zdraví člověka (narušení imunity, zvýšené riziko výskytu obezity a diabetu mellitu, dýchací obtíže, hormonální změny, vyšší tlak, gastrointestinální obtíže, projevuje se chronická bolest, je prokázané 2,5 – 4,5 krát zvýšené riziko nehod, prokazatelný je i vyšší čas v pracovní neschopnosti a o 60% vyšší využívání zdravotnických zařízení).  Z dlouhodobého hlediska přináší další zdravotní rizika (o 45% vyšší riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, vyšší riziko rozvoje demence u osob nad 60 let, vyšší riziko rozvoje duševních onemocnění – deprese, úzkosti, abúzu alkoholu, psychózy, a také narušuje některé poznávací funkce  – pracovní a epizodická paměť, komplexní pozornost, rozhodování, vnímání, a o 24% zvyšuje riziko rozvoje rakoviny).

Kromě toho narušuje vnímání kvality života a působí prokazatelné finanční ztráty jak jedincům a rodinám, tak společnosti jako celku.

 

Kdy je třeba uvažovat o řešení své nespavosti

Můžete sami odhadnout dle definice nespavosti:

  • Obtíže s usínáním (prodloužená doba usnutí)
  • Časté probouzení během noci
  • Časné probouzení nad ránem
  • Nezotavující spánek ovlivňující denní aktivity, se somatickými projevy
  • Trvání obtíží déle než jeden měsíc při frekvenci alespoň 3x týdně

A nebo si můžete vyplnit test na tomto odkazu.

 

Co dělat, pokud je spánek zhoršený

Nabízí se kromě farmakologických prostředků, které by měly být volbou lékaře a na přechodnou dobu, relativně mnoho možností. Některé jsou krátkodobé a stačí je vyzkoušet, jiné vyžadují disciplinu a dlouhodobou práci. Spánek je však důležitý a naši pozornost a péči si zaslouží.

Spánková hygiena jako základní nástroj

Projděte si základní body, které pro Váš spánek mohou být důležité dle přiloženého letáku a zhodnoťte sami, co byste potřebovali upravit a jak. Amelie nabízí mnoho aktivit i online, které Vám mohou pomoci. Třeba individuální konzultace, nácvik relaxací nebo cvičení.

Výzkumy prokazují, že souběh relaxace, pohybu a spánkové hygieny, jsou na nespavost účinné. 

Farmakologická řešení

Tato řešení jsou zajisté vhodná tam, kde je řešení indikováno lékařem, optimálně odborným specialistou. Jejich nevýhodou jsou vždy vedlejší účinky léků a mnohdy pouze krátkodobost řešení.

Další nefarmakologická řešení

Prokazatelné výsledky má kognitivně behaviorální terapie pro insomnii (KBT-i) – můžete vyhledat psychologa nebo psychoterapeuta, který se touto problematikou zabývá.

Na únavu související s rakovinou má efekt psychologické intervence a pohyb, dokonce je účinnější než farmaceutická léčba. Vyhledejte tedy psychologa nebo psychoterapeuta a hýbejte se.

Bylinky jsou osvědčeným prostředkem. Jejich indikaci však konzultujte s onkologem, některé látky v běžně užívaných bylinkách reagují nežádoucím způsobem s léčbou.

Akupunktura má také schopnost účinně pomáhat.

Buďte aktivní a snažte se svůj spánek zlepšit. Přinese to větší pohodu do vašeho současného i budoucího života.

 

Více informací o spánku a možnostech jak s ním pracovat najdete také ve videích a prezentacích k nim.

Záznam přednášky: Cesta ke zdravému spánku pro onkologicky nemocnéZDE.

 

Série o spánku o 5-ti videích:

Spánkové video I. úvod do problematiky a prezentace k němu:

Co vše je třeba vědět o spánku, abychom věděli, proč spíme, jak nemoc ovlivňuje náš spánek a kdy nastává problém

Spánkové video II. o poruchách spánku a prezentace k němu:

O poruchách spánku a mapování vlastního bludného kruhu nespavosti

Spánkové video III. o léčbě nespavosti a prezentace k němu:

Vše o farmakologické i nefarmakologické léčbě nespavosti

 

Spánkové video IV. o somnologii, vědě o spánku a prezentace k němu:

O somnologii, spánkové medicíně a odpovědi na časté otázky

Spánkové video V. o spánkové hygieně a prevenci návratu obtíží se spánkem a prezentace k němu:

Spánková hygiena a žádoucí úpravy spánkových návyků, které fungují jako prevence návratu obtíží se spánkem

Pamatujte, změna je možná!

Ať se vám dobře spí!

 

 

 

 

Menu
Centra