Jak do lázní po onkologické nemoci

4. 9. 2023

Již od roku 2022 může komplexní lázeňskou péči předepsat i odborný lékař. Návrh na lázeňskou péči vystaví buď váš praktický lékař na doporučení odborného lékaře, nebo přímo odborný lékař či lékař z hospitalizace. A do návrhu lékař vypisuje 3 místa.

Novinkou je také to, že termín nástupu do lázní se počítá až ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, respektive jejím revizní lékařem. Nikoliv ode dne, kdy návrh vystavil lékař.

V praxi ovšem může dojít k několika komplikacím:

  • Ambulantní specialista se totiž při psaní návrhu na hrazené lázně neobejde bez některých podkladů, které má většinou jen praktický lékař pacienta.
  • Ambulantní specialita nemá k dispozici tiskopisy
  • Ambulantní specialista nemá kapacity a mnohdy předpis odmítne a dá doporučení do lékařské zprávy jako doposud.
  • Praktický lékař chce, aby lázně předepsal specialista

Pro pacienta to tak nemusí být snadný úkol. Ale naštěstí se s potížemi nesetkáváme masivně, ale jen občas.

U onkologických pacientů je ještě jedna komplikace a ta vychází z moderní léčby. Čím dál větší množství pacientů má udržovací onkologickou cílenou biologickou léčbu. A zde je otázka zda je doporučena lázeňská péče až po jejím dokončení nebo již v jejím průběhu, aby se nemocný zrehabilitoval obvykle po prodělání operace, chemoterapie či radioterapie. Odložený nárok na lázně pak způsobuje, že nemocný již nemá nemocenské dávky ani vyšší stupně invalidity, musí pracovat a nemůže si dovolit další absence.

Doporučení je pouze jedno. Ptát se, projevovat aktivní zájem a diskutovat se svým onkologem o možnostech a termínech. Protože v rámci sdělování mnoha informací to on sám obvykle neudělá.

Menu
Centra