Centrum Liberec

Program Centra  Amelie Liberec na duben naleznete ZDE

Princip fungování Centra
Centrum poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké jako systém provázaných aktivit. Jejich cílem je nabídnout nemocným i jejich blízkým včasnou a cílenou pomoc, bezpečné prostředí, kde není prostor pro nátlak a může se hovořit otevřeně o všech problémech spojených s onkologickým onemocněním. Pomoc je poskytována dle vnitřních pravidel a metodik práce.

Centrum nabízí

Bezplatné, osobní konzultace s pracovníkem v Centru Amelie. Individuální konzultace nabízí bezpečný prostor pro informace o řešení konkrétních problémů, které v souvislosti s onkologickým onemocněním vyvstanou. Konzultace mohou být zároveň poskytovány i v rámci Linky Amelie. A čeho se konzultace mohou týkat? Níže je nabídka obsahu konzultací:

Informační servis

Onkologicky nemocný i jeho blízký potřebuje pro optimální průběh léčby a života s onemocněním mnoho informací. Nejčastěji je hledá na internetu, kde však nejsou často uváděny zdroje a může docházet k překrucování a neporozumění. Proto pracovníci nabízejí informační servis.

Sociální a pracovně-právní poradenství
V sociální oblasti se jedná zejména o otázku invalidních důchodů, příspěvků na péči, nemocenských dávek, jiných sociálních dávek souvisejících se zdravotním stavem či sociální situací. Lze získat informace o mimořádných výhodách a průkazech pro osoby se zdravotním postižením či informace o možnosti využití různých kompenzačních pomůcek apod. V rámci poskytovaných služeb je možné též využít pomoc se sepisováním žádostí, formulářů, odvolání či podporu při jednání s úřady, případně pomoc v jednání s nimi. V pracovně právní oblasti je možno využít pomoci při nalezení vhodného zaměstnání po onkologické léčbě či poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zprostředkovaní kontaktů, poradenství a podporu jiných odborníků
Zprostředkování kontaktů na další sociální, zdravotní, ale i související služby (domovy pro seniory, osobní asistence, rehabilitační ústavy, lázně, domácí i zdravotní péče, lékaře, hospice, psychology, právníky apod.).

Setkávání s jinými onkologicky nemocnými a jejich blízkými
Setkávání a sdílení zkušeností s jinými onkologicky nemocnými a jejich blízkými v bezpečném prostředí nad kávou či čajem při dlouhodobém čekání na onkologickém pracovišti či na sanitní službu.

Linku Amelie
Pomoc při řešení problémů souvisejících s onkologickou diagnózou telefonickou a e-mailovou formou.

ZA podporu centra v roce 2022 děkujeme nadacím:

   

Další podporovatelé jsou uvedeni ZDE.

Místo a čas poskytování služeb:
Místo: kancelář Amelie v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Husova 10, 460 63 Liberec (budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká)
Čas: Centrum Liberec – úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin. Konzultace jsou po telefonické domluvě možné i v jiný den a čas.
Linka Amelie – telefonická část po-pá 9-15 hod., e-mailová část kdykoliv, odpověď nejpozději do 5 dnů.

Služby Centra Amelie v Liberci krok za krokem
Do kontaktu s Centrem je možno vstoupit telefonicky, e-mailem anebo v individuálním kontaktu, je možno jej využívat jednorázově i opakovaně, využít jich sám nebo s někým. Každý si volí sobě vyhovující způsob.
Pro využívání služeb v Centru Amelie je potřeba projít vstupním pohovorem, ve kterém jsou podávány všechny informace o službách Centra.
Organizace Centra Amelie je určována Provozním řádem.
Pracovníci Amelie jsou vázáni mlčenlivostí.
Ukončení služeb Amelie může být po domluvě anebo ukončením kontaktu.
Ze všech kontaktů je pořizován krátký zápis, forma zápisu respektuje specifika služeb a hlavně práva osobního soukromí.
Do zápisu či spisu (dokumentace) je možno na základě žádosti nahlédnout jen tomu, o kom je veden. Je možno požadovat, aby zápis byl veden zcela či částečně anonymně.
S dokumentací je nakládáno dle zákona na ochranu osobních údajů a skartačního a archivačního řádu Amelie.
Centrum Amelie poskytuje služby dle metodologických postupů, interních pravidel, zásad a kodexu Amelie, ale také dle profesních a etických pravidel.
Na poskytování služeb je možno podávat zpětné vazby: pochvaly, stížnosti, podněty pro změny apod. K tomu jsou v Centru i na internetu dostupné formuláře i s popisem postupu podávání a zpracování zpětných vazeb. Je však možné je podávat nejen písemně, ale i ústně. Je možno podat zpětnou vazbu anonymně i v zastoupení někým jiným.

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Kontaktní údaje:
Mgr. Petra Kuntošová

koordinátorka Centra Amelie v Liberci
Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 10, 460 03 Liberec, (budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká)
Telefon: 608 458 277
E-mail: liberec@amelie-zs.cz

Linka Amelie
Telefon: 739 004 333
E-mail: poradna@amelie-zs.cz

Menu
Centra