Spolek Amelie

Složení výkonných orgánů Amelie, z.s.:

Výkonná rada:
Předsedkyně rady a statutární orgán: Šárka Slavíková
Členové rady: Zdeňka Svoboda Kuhnová, Gabriela Böhmová, Michaela Chrdlová, Michal Blažka

Revizní rada:
Předsedkyně revizní rady: Dagmar Bejdlová
Členové revizní rady: Jiřina Vecková, Dina Rišianová

Členů spolku je celkem 21, z toho je nadpoloviční většina zdravotně postižených a proto Amelie je organizací zdravotně postižených.

V prosinci 2015 bylo sdružení Amelie bude transformováno na zapsaný spolek a byla odsouhlasena nová podoba stanov. Poslední drobná změna stanov proběhla v roce 2023.

Základní dokumenty Amelie najdete ke stažení níže:
Stanovy Amelie, z.s.
Registrace u MV ČR
Výpis ze spolkového rejstříku

Zápis z poslední valné hromady spolku

Brožura o Amelii

Menu
Centra