Spolek Amelie

Složení výkonných orgánů Amelie, z.s.:

Výkonná rada:
Předsedkyně rady a statutární orgán: Šárka Slavíková
Členové rady: Václav Špáňa, Zdeňka Svoboda Kuhnová, Gabriela Böhmová, Michaela Chrdlová

Revizní rada:
Předsedkyně revizní rady: Dina Rišianová
Členové revizní rady: Jiřina Vecková, Dagmar Bejdlová

Členů spolku je celkem 17, z toho je nadpoloviční většina zdravotně postižených a proto Amelie i nadále zůstává organizací zdravotně postižených.

Na Valné hromadě, která se konala 15. prosince 2015 bylo usneseno a odsouhlaseno, že sdružení Amelie bude transformováno na zapsaný spolek ke konci roku 2015 a byla odsouhlasena nová podoba stanov. Ty byly dle připomínek spolkového rejstříku upraveny na Valné hromadě, která byla v březnu 2016.

Základní dokumenty Amelie najdete ke stažení níže:
Stanovy Amelie, z.s.
Registrace u MV ČR
Zápis poslední Valné hromady Amelie
Výpis ze spolkového rejstříku

Amelie