Skupinové aktivity

Ve všech Centrech jsou nedílnou součástí nabízených aktivit skupinové programy. Ty jsou zaměřené na život s rakovinou a to ve všech jejích stadiích a podle individuálních preferencí těch, kdo na ně přicházejí. Jejich nabídka vychází ze zpětných vazeb, zkušeností odborníků, zahraničních organizací a výzkumů. Cílem je zajistit optimální postup nemocného i jeho blízkého nemocí, aktivizovat je a zajistit co nejvyšší kvalitu života i v případě nemoci či dožití.

  • Nabídka skupin je v každém Centru Amelie jiná, je třeba se podívat do programu jednotlivých Center.
  • Jsou vždy bezplatné.
  • Zajišťuje je odborný pracovník.
  • Trvají obvykle mezi 60 a 90 minutami – údaj je viditelný v programu Centra.
  • Skupiny jsou většinou kontinuální, volně otevřené příchozím, lze na ně přijít bez předběžného objednání.
  • Některé označené v programu jsou však uzavřené a jsou realizovány v cyklech. Na ty je třeba se objednat u koordinátora Centra.

Skupiny jsou z hlediska svého typu rozlišovány na odborné či aktivizační a klubové. Oba typy umožňují setkání s dalšími nemocnými a jejich blízkými, sdílení. V aktivizačních skupinách je však vždý přítomen vedoucí skupiny, odborník, který zprostředkovává nové poznatky, dovednosti, vede a učí. Patří sem různé pohybové aktivity či skupiny zaměřené na snížení stresu, tvořivost a seberovoj. Probíhají například formou cvičení, relaxace, praktikování tajči a jogy, arteterapie či hudební dílny. Klubové aktivity jsou volně strukturované aktivity, které se pod vedením terapeutů s aktivním zapojením klientů zaměřují na setkávání a volné sdílení informací, prožitků či vzájemné obohacení. I skupinové aktivity se řídí standardy služeb, interními pravidly, metodikami práce a etickými kodexy.

Menu
Centra