Dobrovolníci

Ve Středočeském kraji dobrovolníci Amelie působí v Nemocnici Na Pleši.

Dobrovolníci dochází na lůžkové oddělení (onkologie a paliativní jednotka) a působí jako společníci u lůžka nebo připravují tvořivé dílny pro nemocné. Od jara 2016 probíhá v březnu tradiční Tulipánový měsíc se svou výzdobou onkologie a mnoha akcemi pro nemocné (tvořivé dílný, živý jukebox a další). V nemocnici Na Pleši se také pořádají různé jednorázové akce (divadelní a hudební vystoupení, výtvarné tvoření).

Aby byla dobrovolnická práce bezpečná jak pro dobrovolníky, tak pro nemocné, musí každý dobrovolník, který přichází do kontaktu s nemocnými a jejich blízkými projít školením dobrovolníků. To probíhá pravidelně 2x ročně. Kromě toho dobrovolníci musí podepsat smlouvu, jsou pojištěni na svou činnost a dochází na supervize.

Nejbližší školení dobrovolníků proběhne 22.-23.11. v Centru Praha. Zájemci se mohou průběžně hlásit a domluvit si informační schůzku s koordinátorkou dobrovolníků.

Paní Eva Račanová

telefon: 733 640 872

e-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz

Dobrovolnickou činnost v Nemocnici na Pleši přibližuje i rozhovor v Příbramském deníku s jednou z našich dobrovolnic.

 

 

Amelie