Spolupráce v praxi

Amelie od samého začátku spolupracovala s neziskovými a pacientskými organizacemi, ale také s odbornými institucemi a odborníky.

V roce 2011 Amelie pro pacientské organizace realizovala vzdělávací program „Průvodce pro život s rakovinou“, kterého se účastnili zástupci aktivních pacientských organizací.

Od roku 2015 Amelie spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu na vzdělávacích seminářích pro pacientské organizace, které jsou zaměřené na praktické aspekty života s rakovinou nebo pacientských organizací.

Od zimy 2015 do prosince 2018 spolupracovala Amelie s projektem Poraďte se o kolorektálním karcinomu společnosti Merck spol. s r.o.

Na jaře 2017 se Amelie připojila k platformě nezávislých neziskových organizací, které sepsaly Memorandum na podporu žen s metastazujícím karcinomem prsu.

Rádi spolupracujeme, je to v souladu s našimi hodnotami.

Amelie