Ocenění pro Amelii

2008   Fervent Love of Lives Medal – Chou ta Kuan Foundation, Taiwan

2012   Social Enterprise Competition Award – NESsT – Citibank 2011-12

2013   Poděkování za vynikající realizaci projektu – Výbor dobré vůle Olgy Havlové

2013   Křesadlo v Olomouci pro dobrovolnici Amelie – Hestia

2017   Cena rektora za dobrovolnictví, v kategorii Dobrovolníci v nemocnicích – Cena olomouckého rektora za dobrovolnictví

2017   Osobnost neziskového sektoru – Asociace nestátních neziskových organizací

2018  Žena regionu – Šárka Slavíková se dostala mezi 10 finalistek ve Středočeském kraji

2018  Cena rektora za dobrovolnictví, v kategorii Dobrovolníci v nemocnicích – Cenu Olomouckého rektora za dobrovolnictví získal Ivo Černík – Ivo, děkujeme za tvou práci!

2019 Cena za přínos pro rozvoj zdravotně sociální péče – Ministerstvo zdravotnictví

Menu
Centra