Prohlášení o osobních údajích

Amelie, z.s. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a sbírá údaje nezbytné pro plnění svých cílů, závazků a poskytovaných služeb. Jsme si vědomi závazku na ochranu údajů, které nám každý, kdo s námi přichází do kontaktu, svěřuje. Bezpečí je pro nás klíčové a proto vytváříme dlouhodobě strategie, které ochranu svěřených údajů zajišťují. V souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) provádíme revize a zlepšujeme opatření.

Amelie, z.s. jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, tj. zpracovává osobní údaje na základě platného právního důvodu (oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu), plní informační povinnost před zahájením zpracování osobních údajů, umožňuje uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Amelie, z.s. v metodice služeb postupuje podle Doporučeného postupu č. 2/2018 MPSV k jehož kodexu se hlásí.

Amelie, z.s. osobní údaje chrání (jak technicky, tak organizačně), vykonává prevenci jejich zneužití a poškození a nepředává je třetím osobám. Osobní údaje se skartují a archivují podle vnitřních pravidel (dle běžných lhůt), pokud zákon nestanoví delší dobu k uchování.

K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Amelie, z.s. a pro elektronickou správu údajů je využíváno služeb Google a Facebook, kteří deklarují naplňování GDPR. Amelie, z.s. využívá služeb účetní firmy MULTIS PRO s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4. Pracovníci Amelie jsou (stejně jako další využívané služby) vázáni mlčenlivostí.

Pokud byste měli pocit, že Amelie, z.s. nezachází s osobními údaji v souladu se zákonem a nepodařilo se i přes upozornění nalézt přijatelné řešení, prosíme obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

 

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů má člověk řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv v souvislostí s Amelií využít, prosím, kontaktujte nás na: amelie@amelie-zs.cz. Prosím vězte, že řada práv vyžaduje administrativní činnosti, které Amelie zajišťuje ve lhůtě do 30-ti dnů.

O jaká práva se jedná:

  • právo na informace, jaké údaje jsou v Amelii zpracovávány, jak a kde (viz také Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  • právo na přístup k informacím, které o Vás jako o fyzické osobě vedeme a informace o tom proč
  • právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud došlo k zastarání či změně
  • právo na omezení zpracování v rozsahu osobních údajů nebo účelu zpracování
  • právo na přenositelnost, tj. údaje o vás předat na Vaši žádost dále
  • právo na výmaz (být zapomenut), pokud si to budete přát a nebrání tomu jiné zákonné závazky Amelie, veškeré Vaše osobní údaje budou vymazány ze systému Amelie.

V Praze dne 22.5.2018, revidováno 2/2023

Menu
Centra