Literární soutěž pro středoškoláky

„Žít, nejen přežívat“

Literární soutěž vzniká ve spolupráci Amelie, z.s. a komunikační agentury Impact PR v rámci projektu Tulipánový měsíc. Ten každý rok v březnu zviditelňuje život s rakovinou, propojuje zdravé a nemocné a vyzývá k zapojení.

Literární soutěž je určena středoškolákům ve věku 15 až 20 let.

Jejich prozaické texty by neměly přesáhnout maximální délku 6 normostran, žánr nijak omezen není. Soutěžní příspěvky však musí obsahovat tři klíčová slova: POMOCNÍK – HRDINA – NÁVRAT

Vyhlášení soutěže proběhne v září 2023.

Odevzdání elektronickou formou bude nejpozději do konce listopadu 2023.

Odevzdaná díla bude hodnotit odborná porota a každý účastník, který se dostane do finále, obdrží čestné uznání a místo na besedě s porotci soutěže. Jeho práce bude navíc vydána ve sborníku i v audio podobě.

Pět nejlepších literátů obdrží věcné ceny.

O výsledcích literární soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou:

  • lektor tvůrčího psaní René Nekuda
  • novinářka a moderátorka Linda Bartošová
  • spisovatelka Markéta Lukášková
  • spisovatelka a lektorka Milada Rezková
  • pedagog, žurnalista a majitel nakladatelství Labyrint Joachim Dvořák
  • sociálně zdravotní pracovnice Amelie Šárka Slavíková

Hodnotit se bude obsah, přínos textu do společenské diskuse a jeho stylistická úroveň.

Vyhlášení soutěže proběhne v rámci zahájení Tulipánového měsíce 2024 koncem února nebo začátkem března.

S dotazy je možno se obracet na Jitku Ulrichovou.

Těšíme se na dílka všech odstínů literatury!

 

Menu
Centra