Nabídka seminářů

1. Psychosociální problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých (7 hod)
a) Psychologické aspekty onkologického onemocnění (MUDr. Chrdlová)
b) Systém sociálních dávek a důchodů pro onkologicky nemocné (Mgr. Slavíková)
c) Práce s onkologicky nemocným klientem v sociální službě (Bc.Svejkovská)

2. Sociálně zdravotní problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých (7 hod)
a) Organizace komplexní péče o onkologicky nemocné v nemocnici i mimo ni (Mgr. Slavíková)
b) Základy onkologie pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (MUDr.Chrdlová)
c) Síť zdravotnických a sociálních služeb pro onkologicky nemocné (Mgr. Slavíková)

3. O smrti a umírání (8 hod)  
a) Paliativní léčba a péče (MUDr. Chrdlová)
b) Podpůrná psychosociální péče v nemocnici i mimo ni (Mgr. Slavíková)
c) Psychologické aspekty umírání (MUDr. Chrdlová)
d) Systém sociálních dávek k zajištění péče v terminálním stavu (Mgr. Slavíková)
e) Práce s onkologicky nemocným v terminálním stádiu v terapeutické skupině a skupinových programech (MgA. Fleková)
f) Terénní sociální a zdravotní služby pro umírající (Bc. Svejkovská)
g) Relaxace jako prevence syndromu vyhoření při práci s terminálně nemocnými (MgA. Fleková)
h) Následná a hospicová péče (Mgr. Slavíková)
i) Komunikace s pacientem a rodinou v terminálním stádiu
(MUDr. Chrdlová,  Bc. Svejkovská, MgA. Fleková)

4. Změny v oblasti zdravotnictví a systému sociálních dávek pro dospělé a děti (8 hod)
a) Systém zdravotního a sociálního pojištění pro dospělé (Mgr. Slavíková)
b) Systém poplatků a dávek ze zdravotního pojištění pro děti (Mgr. Picková)
c) Změny v oblasti důchodů a sociálních dávky pro dospělé (Mgr. Slavíková)
d) Změny v oblasti sociálních dávek pro děti (Mgr. Picková)
e) Dávky, průkazky a výhody pro zdravotně postižené dospělé (Mgr. Slavíková)
d) Možnosti odvolání a žádosti o zmírnění tvrdosti zákona (Mgr. Picková)
e) Možnosti sociálně- zdravotního poradenství (Mgr. Slavíková)
f) Řešení případů z praxe (Mgr. Slavíková, Mgr. Picková)

5. Nezaměstnanosti a jiné zátěžové situace v životě dlouhodobě nemocných (8 hod)
a) Úvod do sociálně patologických jevů a jejich zdravotní rizika (MUDr. Chrdlová)
b) Sociální záchranná síť pro osoby nezaměstnané a společensky nepřizpůsobivé (Mgr. Slavíková)
c) Nezaměstnanost (Bc. Svejkovská)
d) Pracovní právo a zaměstnávání zdravotně postižených se zřetelem na onkologicky a jinak dlouhodobě nemocné (Mgr. Potměšilová)
e) Státní správa a sociální služby na cestě k pomoci řešit tíživou situaci (Mgr. Slavíková)

6. Dobrovolnický program na onkologii a v hospicové péči (8 hod)
a)Vznik a vývoj dobrovolnických programů na onkologii (MUDr. Kořínková)
b)Výběr a péče o dobrovolníka (Mgr. Kociánová a Mgr. Slavíková)
c) Specifika dobrovolnického programu na onkologii (Mgr. Kociánová a Mgr. Slavíková)
d) Síť dobrovolnických programů na onkologických pracovištích a v hospicové péči (Mgr.Slavíková)
e) Specifika dobrovolnického programu v hospicové péči (Mgr. Ambrožová)
f) Pohled zkušeného dobrovolníka (Mgr. Kociánová)

7. Psychosociální problematika v dětské onkologii (5 hod)
a) Psychologické aspekty nemoci v dětské onkologii (Mgr. Léblová)
b) Sociální problematika rodin s onkologicky nemocným dítětem (Mgr. Picková)

8. Odborné sociální poradenství pro onkologicky nemocné (16 hod)
a) Obsah a dosah psychosociální pomoci (Bc. Svejkovská)
b) Cílová skupina příjemců pomoci (Mgr. Slavíková)
c) Statistická data v onkologii (Mgr. Slavíková)
d) Proces onkologického onemocněním v systémech (Bc. Svejkovská, Mgr. Slavíková)
e) Možnosti spolupráce s dalšími profesionály (Bc. Svejkovská, Mgr. Slavíková )
f) Vyrovnání se s diagnózou  (Bc. Svejkovská)
g) Tabu či stereotypní myšlení spojené s cílovou skupinou (Bc. Svejkovská)
h) Komunikace s nově diagnostikovanými i umírajícími a psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (Bc. Svejkovská, Mgr. Slavíková)

9. Etika a tabu v onkologii (5 hod)
a) Základy lékařské etiky (Mgr. Cimrmannová,Ph.D.)
b) Tabu v oblasti onkologie – Změna vzhledu, sexuální a partnerské vztahy, sdělování informací malým dětem, alternativní léčba, odmítnutí léčby, smrt a umírání,atd.
(MUDr. Michaela Chrdlová)
c) Případy a zkušenosti z praxe