Nabídka seminářů

1. Psychosociální problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých (7 hod)

a) Psychologické aspekty onkologického onemocnění
b) Systém sociálních dávek a důchodů pro onkologicky nemocné
c) Práce s onkologicky nemocným klientem v sociální službě

2. Sociálně zdravotní problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých (7 hod)

a) Organizace komplexní péče o onkologicky nemocné v nemocnici i mimo ni
b) Základy onkologie pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
c) Síť zdravotnických a sociálních služeb pro onkologicky nemocné

3. O smrti a umírání (8 hod)  

a) Paliativní léčba a péče
b) Podpůrná psychosociální péče v nemocnici i mimo ni
c) Psychologické aspekty umírání
d) Systém sociálních dávek k zajištění péče v terminálním stavu
e) Práce s onkologicky nemocným v terminálním stádiu v terapeutické skupině a skupinových programech
f) Terénní sociální a zdravotní služby pro umírající
g) Relaxace jako prevence syndromu vyhoření při práci s terminálně nemocnými
h) Následná a hospicová péče
i) Komunikace s pacientem a rodinou v terminálním stádiu

4. Změny v oblasti zdravotnictví a systému sociálních dávek pro dospělé a děti (8 hod)

a) Systém zdravotního a sociálního pojištění pro dospělé
b) Systém poplatků a dávek ze zdravotního pojištění pro děti
c) Změny v oblasti důchodů a sociálních dávky pro dospělé
d) Změny v oblasti sociálních dávek pro děti
e) Dávky, průkazky a výhody pro zdravotně postižené dospělé
d) Možnosti odvolání a žádosti o zmírnění tvrdosti zákona
e) Možnosti sociálně- zdravotního poradenství
f) Řešení případů z praxe

5. Nezaměstnanosti a jiné zátěžové situace v životě dlouhodobě nemocných (8 hod)

a) Úvod do sociálně patologických jevů a jejich zdravotní rizika
b) Sociální záchranná síť pro osoby nezaměstnané a společensky nepřizpůsobivé
c) Nezaměstnanost
d) Pracovní právo a zaměstnávání zdravotně postižených se zřetelem na onkologicky a jinak dlouhodobě nemocné
e) Státní správa a sociální služby na cestě k pomoci řešit tíživou situaci

6. Dobrovolnický program na onkologii a v hospicové péči (8 hod)

a)Vznik a vývoj dobrovolnických programů na onkologii
b)Výběr a péče o dobrovolníka
c) Specifika dobrovolnického programu na onkologii
d) Síť dobrovolnických programů na onkologických pracovištích a v hospicové péči
e) Specifika dobrovolnického programu v hospicové péči
f) Pohled zkušeného dobrovolníka

7. Psychosociální problematika v dětské onkologii (5 hod)

a) Psychologické aspekty nemoci v dětské onkologii
b) Sociální problematika rodin s onkologicky nemocným dítětem

8. Odborné sociální poradenství pro onkologicky nemocné (16 hod)

a) Obsah a dosah psychosociální pomoci
b) Cílová skupina příjemců pomoci
c) Statistická data v onkologii
d) Proces onkologického onemocněním v systémech
e) Možnosti spolupráce s dalšími profesionály
f) Vyrovnání se s diagnózou
g) Tabu či stereotypní myšlení spojené s cílovou skupinou
h) Komunikace s nově diagnostikovanými i umírajícími a psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

9. Etika a tabu v onkologii (5 hod)

a) Základy lékařské etiky
b) Tabu v oblasti onkologie – Změna vzhledu, sexuální a partnerské vztahy, sdělování informací malým dětem, alternativní léčba, odmítnutí léčby, smrt a umírání,atd.
c) Případy a zkušenosti z praxe

Menu
Centra