Podpora 2019

Všem, kdo nás podporují, děkujeme.

V letošním roce to jsou mezi dlouhodobými podporovateli:

                                                

 

Partner Amelie v oblasti komunikace:

a v oblasti odborné komunikace nás podporují:

Děkujeme za podporu bezplatně poskytovanými službami či věcnými dary:

                  

Jednorázově nás podpořili:

                             

Sponzoring Amelii poskytuje:

      

Krátkodobě i dlouhodobě, věcně i finančně či svou dobrovolnou činností nás však podporuje i mnoho jednotlivců a drobných dárců. Jejich výčet je vždy uveden ve výročních zprávách. I jejich přispění si vážíme.

Děkujeme, že nám pomáháte žít život i s rakovinou!

Pomoc v předchozích  letech

Menu
Centra