Individuální konzultace

Cílem individuálních konzultací je napomoci v orientaci v nové či déle trvající situaci, podání informací a zprostředkování kontaktů na navazující instituce a služby či podání informací o aktivitách a fungování Amelie. Tento typ služby je v anonymní formě poskytován i po telefonu či e-mailem a na Lince Amelie.

  • Konzultace může být jednorázová nebo opakovaná, podle individuální potřeby.
  • Je vždy bezplatná.
  • Zajišťuje ji odborný pracovník, znalý psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým (psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník).
  • První konzultace trvá zhruba 90 minut a zúčastnit se jí může člověk sám nebo i s doprovodem. Další konzultace již obvykle trvají 60 minut.
  • Nabídka času konzultací je v každém Centru Amelie jiná, je třeba se podívat do programu jednotlivých Center. Na konzultaci lze přijít i bez předběžného objednání, ale může se stát, že pracovník již bude konzultovat s jiným klientem a nebude na Vás mít dostatek času. Proto je lepší si předem zavolat a termín a čas konzultace si zamluvit.

Individuální konzultace jsou místem, kde se můžete v klidu setkat s někým, kdo Vám bude naslouchat a nebude Vás hodnotit, s někým, kdo může nabídnout pohled na Vaši situaci očima odborníka, ale s respektem k Vaší situaci a postojům. Pracovníci zabezpečující konzultace jsou těmi, kdo nejvíce zviditelňují postoje a hodnoty Amelie. Služby individuálních konzultací se řídí standardy služeb, interními pravidly, metodikami práce a etickými kodexy.

Menu
Centra