Individuální konzultace

Individuální konzultace v Centrech Amelie a on-line

Cílem individuálních konzultací je pomoci s orientací v situaci spojené s vlastním onkologickým onemocněním, či onemocněním blízkého. Podávají informace a zprostředkují kontakty na navazující instituce a služby či o aktivitách a fungování Amelie. Služba je poskytována osobně v Centrech Amelie, on-line, po telefonu či e-mailem a na Lince Amelie.

Základními individuálními konzultacemi v Amelii jsou psychologické konzultace a sociální poradenství. Každé Centrum nabízí i další konzultace, například Výživové poradenství, Poradenství v oblasti intimity a sexualita apod.

Individuální konzultace:

  • může být jednorázová nebo opakovaná – přizpůsobeno dle vaší potřeby
  • je vždy bezplatná
  • zajišťuje odborný pracovník, znalý psychosociální pomoci klientům s onkologickým onemocněním a jejich blízkým
  • trvá obvykle 60 minut
  • se můžete zúčastnit sami, nebo s doprovodem
  • jsou dostupné v různých termínech v každém Centru Amelie, ale i on-line či na telefonu.

Na konzultaci lze přijít i bez předběžného objednání, ale může se stát, že pracovník již bude konzultovat s jiným klientem a nebude na Vás mít dostatek času. Proto je lepší si předem zavolat nebo si o konzultaci napsat e-mailem a termín a čas konzultace si zamluvit.

Individuální konzultace Vám dovolí setkat se s odborným pracovníkem, který Vám bude naslouchat a nebude Vás hodnotit, s někým, kdo může nabídnout pohled na Vaši situaci očima odborníka, ale s respektem k Vaší situaci a postojům.

Pracovníci zabezpečující konzultace jsou těmi, kdo nejvíce zviditelňují postoje a hodnoty Amelie. Služby individuálních konzultací se řídí standardy služeb, interními pravidly, metodikami práce a etickými kodexy.

Nezůstávejte na svá trápení a otázky sami!

Menu
Centra