Hematoonkologie a pomoc pacientům v praxi (on-line přednáška)

14. 9. 2022  od 18:00 Přednáška bude rozdělena na dvě části – zkušenosti naší dobrovolnice na lůžkovém oddělení pražské hematoonkologie. V další části Vám koordinátorka pacientské organizace Alice Onderková představí onemocnění mnohočetný myelom, které po leukemii a lymfomu patří ke trojici nejčetnějších hematoonkologických onemocnění.… Přečíst celé

Mamodiagnostické pracoviště – co vám může nabídnout ? (online přednáška)

3. 10. 2022  od 18:00 do 19:00 Prevence a řešení problému. Vysvětlíme si pravidla preventivních vyšetření pro jednotlivé věkové kategorie, zodpovíme opakující se dotazy ohledně zobrazovacích metod, nahlédneme do možností diagnostiky prsních onemocnění.… Přečíst celé

PROdýchej – online skupina pro plicně nemocné

3. 10. 2022 od 16:30 do 17:30 Podpůrná online skupina pro dospělé s diagnózou karcinomu plic a jejich blízké je moderovaná psycholožkou Amelie Monikou Večeřovou, která se na vás těší.   Cílem skupiny je setkávání a sdílení zkušeností a života s onkologickým onemocněním plic (vč.… Přečíst celé

Online setkávání – podpůrná online skupina

10. 10. 2022 od 16:30 do 17:30 Podpůrná online skupina pokračuje dál. Moderátorky Monika Večeřová a Monika Sedláčková se na vás těší.   Cílem setkávání je sdílení zkušeností, pocitů a emocí spojených s onkologickou nemocí vlastní či blízkého, a mít možnost otevřeně mluvit i o věcech, o kterých se s onkologickou nemocí moc nemluví.… Přečíst celé

Špatný gen v rodině – online přednáška

25.10.2022 18:00 Osobní příběh ženy o tom, jak se rakovina prsu promítla do jejího života a života jejích dcer. Přednášející Helena Horká. Žena, která si sama prošla rakovinou prsu. Prožívala s první dcerou stejnou diagnózu  a s druhou dcerou peripetie při prevetivním odstranění  prsů.… Přečíst celé
Menu
Centra