Ukončování pracovní neschopnosti

7. 7. 2023

Amelie, z.s. upozornila MPSV na existenci 2 problémů v oblasti pracovních neschopností a jejich ukončování.

1. Ukončení pracovní neschopnosti lékařem bez vědomí samotného pacienta (práce neschopného)

Vzhledem k tomu, že v režimu eNeschopenky při jejím ukončování není třeba předat práce neschopnému žádný dokument, lékař ukončuje pracovní neschopnost v on-line režimu, není nutnou podmínkou, že o tom pacient ví. V praxi sice tato skutečnost není četná, ale děje se. Nejčastější případ je, když ukončení pracovní neschopnosti nařídí posudkový lékař OSSZ, který u daného pacienta posuzoval invaliditu. Zároveň může dojít např. v rámci telefonické domluvy o ukončení pracovní neschopnosti k nepřesnému pochopení termínu ukončení. Pacient nemá žádnou kontrolu o termínu. Ukončení se sice objeví u personalisty firmy. Ale ten nemusí být tak úzce napojen na přímého nadřízeného daného zaměstnance, aby se velmi záhy zjistilo, že nepřišel do práce. Je velmi nepříjemné a pro zaměstnance po nemoci velmi psychicky náročné vysvětlovat, že o ukončení pracovní neschopnosti nevěděl a rozhodně nechtěl mít absence v zaměstnání

2. Ukončování pracovní neschopnosti na základě nařízení posudkového lékaře OSSZ

Mezi pacienty není známá skutečnost, že pokud žádají o invalidní důchod a ten je posouzen, že do 30 dnů od posouzení má být ukončena pracovní neschopnost, která je na zdravotní problém řešený uznáním invalidity. Tuto informaci nikde nemocný při procesu pracovní neschopnosti ani žádosti o invalidní důchod nezíská, přestože je v legislativě. Což souvisí zejména s bodem 1. Ale i když ošetřující lékař, který vede pracovní neschopnost, o této skutečnosti nemocného informuje, tak mnohdy nepřesně. Sdělí, že posudkový lékař OSSZ nařídil ukončení pracovní neschopnosti. Pod tlakem tak mnohdy dělá okamžitě v nejbližších dnech, jen malá část lékařů je informovaných nebo se chce s nemocným domluvit dle jeho stavu a dle schopnosti následující den dostavit se k jednání se zaměstnavatelem nebo do evidence Úřadu práce. Pacient v léčbě nebo rehabilitaci má mnohdy naplánované termíny vyšetření a je pod tlakem, kam má jít dříve. Nebo v rámci čím dál častější komunikace s lékaři přes email nebo mobilní telefon je pacientovi tato informace poslána SMS nebo emailem a nemá šanci diskutovat nebo sdělit aktuální stav. V horším případě o ní, viz. bod 1. V neposlední řadě je i velmi nízká informovanost o tom, že ukončení pracovní neschopnosti se týká oblasti, na kterou byl nemocný posouzen a ne jiné nové akutní diagnózy. Příkladem mohou být situace, kdy například onkologicky nemocný v průběhu vyřizování ID upadne a má úraz, který s jeho nemocí nesouvisí a je mu ukončena pracovní neschopnost, místo aby byla na nezbytně nutnou dobu převedena pod odbornost řešící úraz.

Amelie dokonce navrhla určité možnosti změny a řešení. O výsledku podání vás budeme opět informovat.

Menu
Centra