Vydávání rozhodnutí ČSSZ v oblasti invalidních důchodů

14. 7. 2023

ČSSZ vydalo v červnu TZ, kde udává, že se situaci s nevyřízenými důchody daří stabilizovat. A odkazuje se pouze na počet žádostí, počet zpracovaných žádostí a počet žádostí s nevydaným rozhodnutím po lhůtě. Obdobnou tiskovou zpráva byla vydána již v dubnu.

TZ z dubna 2023

TZ z června 2023

V praxi je ovšem situace zoufalá. Amelie je schopna mapovat zejména situaci v oblasti invalidních důchodů. Zde vnímáme situaci u nemocných velmi nevyhovující.

Potíže jsou již od samotného podání žádosti. Nemocný v pracovní neschopnosti dostává dopis o konci podpůrčí doby nemocenské až 1-2 měsíce před jejím koncem. A nikdo nemá povinnost nemocného o invalidním důchodu informovat dřív.

K sepsání žádosti je třeba se zaregistrovat přes stránky ČSSZ. Zde získá velmi pozdní termín nebo nemůže najít termín žádný. Nikde se nedočte radu, že může zkusit v úřední dny vyčekat na sepsání žádosti mezi objednanými občany. To ovšem nezvládne každý ve svém zdravotním stavu. Musí případně pověřit osobu blízkou. Situace byla velmi tristní na počátku roku, zejména v hlavním městě z důvodů řešení předčasných důchodů. Poté se částečně zlepšila a nyní se opět chystanou novelizací v oblasti důchodů zhoršuje. On-line žádost byla přislíbená od července, ale doposud není. Lez si použít on-line formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Ale ten neurychlí proces, naopak. Formulář se zařadí do pořadí a trvá, než je žadatel k samotnému sepsání vyzván.

Následně je nemocný vyzván, aby se dostavil ke svému praktickému lékaři k sepsání lékařského nálezu a doložení lékařských zpráv. Záleží, jak rychle lékař žadatele přijme (řada lékařů toto neřeší mezi akutními pacienty) a kdy nález odešle na posudkové oddělení OSSZ. Tuto dobu obvykle pacient nemůže příliš ovlivnit.

Následně vypracuje posudek o invaliditě posudkový lékař. Aktuálně se k posouzení prakticky nezve, realizuje se pouze ze zaslané zdravotnické dokumentace. Z praxe víme, že posudek bývá zaslán žadateli v rozmezí 1-3 měsíců od podání žádosti na OSSZ. nemocný alespoň tuší, jaký stupeň invalidity získal.

Následně je celý spis postoupen OSSZ na ČSSZ k výpočtu. Lhůta pro postoupení spisu není stanovena, ale opět z praxe víme, že může být týden nebo i měsíc. Bez jasné příčiny v čem se dva případy liší. Lhůta, která je jediná stanovena a to je lhůta na výpočet důchodu a vydání rozhodnutí pro ČSSZ je 90 dnů a běží až ode dne doručení spisu na ČSSZ. A aktuálně dle tiskových zpráv jsou mnohdy lhůty nesplněny.

Aktuálně lze tedy říci, že doba od zjištění, že potřebuji žádat o invalidní důchod až po jeho schválení je více než půl roku, nyní skoro třičtvrtě.

Z čeho má nemocný takovou dobu žít ? Jak může mít asi velké rezervy po roční nemoci ?  Jakým dokumentem o neschopnosti pracovat a vlastním přičiněním zvýšit svůj příjem se má prokazovat na úřadech ? Jak komunikovat se zaměstnavatelem ? Nebo, jak pokračovat v OSVČ jako OSVČ vedlejší, když tuto skutečnost nemám jak prokázat a musím platit zálohy pro OSVČ hlavní ? Těmto otázkám se budeme věnovat v dalších příspěvcích.

Amelie na velmi nepříjemnou situaci pro onkologicky nemocné upozorňovala již v prosinci 2022 a počátkem roku 2023.  Ale i přes veškerou snahu není schůdnější řešení pro nemocné.

V případě potíží se obraťte na naše sociální pracovníky socialni@amelie-zs.cz nebo volejte na tel: 739 004 222 a my se vám pokusíme individuálně pomoci.

 

Menu
Centra