Centra Amelie

Centrum Amelie Liberec 

Centrum Amelie Praha

Centrum Amelie Olomouc

Centrum Amelie Rakovník

Centra Amelie poskytují aktivizační a informační servis. Konkrétně se jedná o osobní nebo on-line konzultace s psychologem, základní a odborné sociální poradenství, konzultace v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým, pohybové aktivity prováděné se zřetelem na potřeby a možnosti cílové skupiny, individuální a skupinové aktivity vedoucí k začlenění zkušenosti onkologického onemocnění do osobní historie a zpracování prožitků s tím spojených – arteterapie, dramaterapie, skupinová práce s tématy blízkými onkologicky nemocným či jejich blízkých, sdílení a setkávání. Nedílnou součástí je i činnost dobrovolníků v Centrech.

Služby Center Amelie jsou určeny lidem se všemi typy onkologických diagnóz a ve všech fázích nemoci a léčby i po jejím ukončení, a také jejich rodinám a blízkým.

Centra Amelie v Praze, Olomouci, Rakovníku a Liberci vznikala postupně od roku 2006 a postupně se rozvíjejí do podoby, ke které je směřuje jednotná metodika práce. Ta vychází ze zkušeností odborného týmu, zpracovává ji, řídí a kontroluje centrálně metodik služeb Amelie.

Služby v Centru vždy poskytuje bezplatně odborník či pracovník/lektor pod odbornou garancí.

Pokud nám chcete podat zpětnou vazbu k našim aktivitám, budeme rádi a můžete k tomu využít formuláře pro zpětné vazby, které naleznete zde.

Menu
Centra