Zpětné vazby

Amelie nabízí množství služeb, aktivit a projektů. Cílem je podpořit onkologicky nemocné a jejich blízké ve vyrovnávání se s nemocí, jejími následky a pomoci v nasměrování k aktivnímu životu i s touto nemocí či nemocným. K tomu, jak se nám to daří, kde bychom mohli přidat či naopak ubrat však potřebujeme zpětné vazby od těch, kdo našich služeb využívají. Bez nich se neobejdeme.

Zpětné vazby, ať už to je pochvala, stížnost nebo nápad či připomínka, nám pomáhají služby kvalitativně posouvat tak, aby opravdu opravdu byly k užitku.

Pro zpětné vazby můžete využít e-mail: amelie@amelie-zs.cz

Pokud si přejete zůstat anonymní, pak využijte dotazník na našich stránkách ZDE.

Za každou zpětnou vazbu jsme rádi a předem děkujeme.

Postup vyřizování zpětné vazby je následující:

Přijatá ústní či písemná zpětná vazba je do 7 pracovních dnů prošetřena a vy dostanete v této lhůtě písemnou či ústní odpověď na uvedenou adresu nebo telefon. U anonymního podání je odpověď uložena v obálce na nástěnce v Centru Amelie po dobu sedmi pracovních dnů.

Není-li možné zpětnou vazbu do 7 dnů prošetřit, dostanete písemné vyrozumění o tom, jaké jsou důvody delšího trvání vyřizování připomínky, stížnosti a do jaké doby dojde k došetření a dostanete odpověď.

Nebudete-li spokojeni s naší odpovědí, doporučujeme podat stížnost předsedkyni spolku Amelie. Ta ve lhůtě do 30 dnů odešle písemné vyjádření o vyřízení vaší zpětné vazby.

Předsedkyně spolku Amelie – Šárka Slavíková, info@amelie-zs.cz, tel: 608458304

Pokud přesto nebudete s odpovědí spokojeni, kontaktujte další nezávislé organizace.

Adresy a kontakty:

Magistrát Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, tel: 236001111

Magistrát Statutárního města Olomouc, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc, tel: 585 513 111

Magistrát Statutárního města Liberec, náměstí Doktora Edvarda Beneše 1/1, 460 01 Liberec, tel: 485 243 111

Min. práce a soc. věcí, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ:128 01, tel: 221921111

Ombudsman, Údolní 39, Brno, PSČ: 602 00, tel: 542 542 888

Menu
Centra