Podpořit Amelii

Již od roku 2008 poskytujeme profesionální služby a projekty na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých. Věříme, že naše činnost je smysluplná a důležitá. Bezplatný provoz Amelie se však neobejde bez financování z více zdrojů. Vaše podpora a dárcovství jsou pro nás klíčové. Děkujeme!

Již nás podporují například:

    

CHCI TAKÉ POMOCI

Existuje několik bezpečných způsobů, jak nás podpořit finanční částkou podle vlastního uvážení.

Adresně lze poukázat finanční prostředky Amelii a to:

 • Prostřednictvím darovací smlouvy: vyplněnou darovací smlouvu, případně tabulku dárce (ke stažení viz dole) lze zaslat elektronicky na kancelar@amelie-zs.cz, poštou na adresu Amelie, z.s., Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8, nebo osobně předat v Centrech Amelie.
 • Jednorázově bezhotovostním převodem finančního daru nebo opakovaně trvalým příkazem (např. 90 Kč) na běžný účet Amelie 2101198799/2010. Před zasláním prostředků nám prosím poskytněte do emailu nebo poštou základní identifikační údaje. Dar nelze přijmout na tento účet anonymně!
 • Darem v hotovosti: k dispozici jsme Vám každý všední den nebo dle telefonické dohody v našich Centrech Amelie.
 • Darem ze závěti: Amelii je možno odkázat v závěti to, co člověk považuje za přínosné pro Amelii a její cíle a nechce dát někomu jinému. V závěti lze odkázat věc, finance nebo jen procento z pozůstalosti.

Anonymně lze finanční prostředky Amelii poukázat na sbírkový účet:

 • Prostřednictvím daruj správně 
 • Zasláním dárcovské sms
 • Jednorázově bezhotovostním převodem finančního daru nebo opakovaně trvalým příkazem (např. 90 Kč) na sbírkový účet Amelie 229369762/0300.
 • Vkladem hotovosti do některé ze zapečetěných sbírkových kasiček Amelie (v Centrech, na akcích, v některých spolupracujících organizacích apod.)
 • během března i koupí benefiční kytice nebo účastí na benefičních akcích pořádaných našimi partnery.

CO ZA DAR ZÍSKÁM?

CHCI POMOCI JINAK

MATERIÁLNĚ

 • Darováním kancelářských potřeb, např. kancelářský papír, eurodesky, tonery aj.
 • Pro dobrovolnický program v nemocnicích průběžně sháníme: křížovky, čaje, kávu, výtvarné potřeby, dále odměny pro dobrovolníky (materiální, zážitkové aj.).
 • Do Center Amelie pravidelně potřebujeme: drobné trvanlivé občerstvení, čaje, kávu; hygienické potřeby, např. toaletní papír, čistící prostředky; výtvarné potřeby.
 • Pokud máte možnost konkrétní  pomoci, nebo dotaz co je právě potřeba nejvíce, kontaktujete nejbližší centrum nebo vedení Amelie

DOBROVOLNICKOU ČINNOSTÍ

 • Můžete se zapojit do dobrovolnického programu v nemocnicích nebo Centrech Amelie.
 • Můžete s námi spolupracovat jako dobrovolní lektoři.
 • Pomoci nám můžete poskytnutím bezplatné služby, např. provedení auditu, IT poradenství, tisk materiálů, úklid prostor Center Amelie, vzdělávání zaměstnanců Amelie nebo svou bezplatnou odborností aj.

NÁKUPEM NA PORTÁLECH, které následně procento z nákupu darují Amelii:

Aktuální veřejná sbírka je registrovaná u Magistrátu hlavního města Prahy od 15.3.2013 pod číslem S-MHMP/112879/2013 118132/2013. Předchozí veřejná sbírka registrovaná pod číslem S-MHMP/906290/2009 byla ukončena ke dni 18.11.2012. Hrubý výtěžek sbírky činil 81 580,- Kč. Čistý výtěžek činil 79 359,- Kč.

VŠEM DÁRCŮM VELMI DĚKUJEME!

Podklad pro darovací smlouvu můžete vyplnit i on-line ZDE

Darovací Smlouva finanční 

V případě, že nám chcete darovat dar nefinanční, například vybavení či materiál, kontaktujte nás a smlouvu připravíme dle individuální domluvy.

Menu
Centra