Odbornost v Amelii

Proč se zabýváme odbornou psychosociální pomocí mimo nemocnici a nejen nemocným, ale i jejich blízkým?

 • Psychosociální pomoc není alternativou léčby, ale jejím důležitým doplňkem, který zvyšuje její efektivitu.
 • Drahá individuální léčba vyžaduje individuální přístup nejen po fyzické stránce, ale i v podpoře kvality života nemocných.
 • Stejně jako nemocní potřebují podporu i jejich příbuzní a blízcí, v řadě případů i více či naléhavěji.
 • Psychosociální programy mají svou důležitou roli v primární, sekundární i terciární prevenci a nemohou je suplovat jen pacientské organizace.
 • Onkologický pacient tráví jen zlomek času své léčby v nemocnici.
 • Onkologicky nemocní i jejich blízcí často podléhají škodlivé manipulaci, která může ohrozit jejich zdravotní i sociální stav.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že nemocní, kteří jsou dobře ošetřeni po psychosociální stránce:

 • lépe přijímají a snáší léčbu
 • jsou schopnější převzít vlastní zodpovědnost a spolupracovat s lékařem
 • z dlouhodobého pohledu u nich klesají náklady na léčbu
 • mají podstatně lepší vyhlídky na přežití s dobrou kvalitou života a návratu do aktivního života

Co je psychosociální pomoc v Amelii:

Psychosociální pomoc je soubor aktivit, které podporují člověka a jeho blízkého ve všech situacích spojených se závažným, život ohrožujícím či zkracujícím onemocněním, jakým onkologické onemocnění je. Jejím cílem je podpořit ostatní oblasti života člověka tak, aby byl schopen lépe a rychleji zvládnout onemocnění u sebe nebo blízkého a aby se jeho kvalita života zbytečně nesnižovala tím, že v důsledku onemocnění stagnují jiné oblasti života (například nezvládá krizovou situaci spojenou s diagnostikou a léčbou, je izolován, propadá se v sociálním a ekonomickém statusu, hroutí se mu vztahy, zdravotní stav se zhoršuje v důsledku vysokého stresu atd.). Aktivity, které do psychosociální pomoci patří provádí množství odborníků a tak se jedná o multidisciplinární činnost.

Konkrétně se jedná o podpůrné aktivity jako je:

 • psychoterapie (provádí psycholog, psychoterapeut, onkopsycholog)
 • rodinné poradenství a rodinná či párová terapie (psycholog, psychoterapeut se specializací na partnerské a rodinné vztahy)
 • fyzická aktivizace individuální či skupinová (cvičitel, rehabilitační pracovník, fyzioterapeut)
 • poradenství a informační servis (sociální pracovník, zdravotní sestra, lékař, farmaceut, právník, pedagog, ergoterapeut)
 • přímá či zprostředkovaná intervence (pracovníci krizové telefonické či internetové linky, zaměření na přímý výkon intervence či zprostředkování informací či postupů vedoucích k přímé osobní intervenci)
 • aktivizace směřující k udržení či obnovení pracovních a sociálních dovedností, seberozvoji a zpracování prožívaných událostí spojených s onemocněním, zvládání a prevence stresu

Možná Vás bude dále zajímat:

Menu
Centra