Mužské zdraví

Mužské zdraví pro ženy téma mnohdy legrační, pro muže velmi těžké. Pro jeho popis používáme lehkou nadsázku, cílem není zesměšnění či shození, ale hlubší pochopení složité situace.

Muži mají mnohdy pocit, že musí plnit své role bez chyb a zakolísání.  Jsou živiteli, ochránci, silní a schopní. Nemoc se do tohoto schématu nehodí – zneschopňuje je, rozkolísává vnímání jejich hodnoty.

Muži mívají komplikovaný přístup k vlastnímu zdraví. Péči o vlastní tělo a jeho zdraví se věnují jen okrajově, často zanedbávají preventivní péči, podceňují signály těla, bagatelizují nemoc.

Muži jsou citlivější na situaci přijetí jakékoli, tedy i odborné podpory. Často jsou pro spolupráci motivovaní jen díky nátlaku blízkých a to až v čase, kdy už je problém zjevný. Přitom nejde jen o léčbu, ale i o prevenci a nebo podpůrné aktivity jako je psychoterapie či sociální práce.

Je pro ně horší dostupnost odborných služeb v rovině muž-muž, protože ve službách a poradenství obecně se pohybuje více žen než mužů. Na druhou stranu k podle zahraničních studií je lepší, pokud si muži vybírají jako lékaře ženy (nikoliv muže). Pravděpodobně proto, že sdělování informací dalšímu muži o tom, co se jim děje, probíhá v rovině „souboje se sokem“. Ať už je to jakkoli, důsledkem může být zlehčování příznaků, nepřiznání bolesti a mužská témata obecně se dostávají na vedlejší kolej. Přitom pro ryze mužské typy nádorových onemocnění (jako jsou nádory varlat a prostaty) je intimita a mužské sdílení velmi důležité, vzhledem k tématům jako je ohrožení či ztráta mužnosti, změna role muže, zhoršení či ztráta sexuálních funkcí.

Mužské zdraví je ohrožené, proto se také pravděpodobně muži dožívají nižšího průměrného věku než ženy.

Víme, časy se mění a s nimi i přístup mužů. Jenže tato situace je složitá nejen v České republice, ale všude ve světě.

Jeden příběh za všechny – vyprávěný mužem: Můj kamarád měl dva roky problémy – nikomu nic neřekl. Pak šel k doktorovi a ten už mohl říci jen, měl jste přijít dřív. Za dva měsíce byl pryč. Nechal po sobě krásnou, mladou manželku a dvě děti. Překonával se ty dva roky a byl chlap, ale mnohem větší odpovědnost tu nechal na ní a jejich dětech.

Užitečné odkazy:

Liga otevřených mužů – iniciativa pro kvalitní život mužů

Mužský kruh – stránky o mužích a mužství

Muži proti rakovině – Nadační fond

Prostak – sdružení pacientů s onemocněním prostaty

STK pro chlapy – Nadační fond Petra Koukala

zdroj: pixabay

Menu
Centra