Amelie a možnosti spolupráce

Kdo jsme a co děláme:

Amelie, z.s. je nestátní nezisková organizace, která přímo poskytuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Byla za tímto účelem založena v roce 2006 a od svého počátku realizuje projekty ve prospěch potřebných. Za tímto účelem vytváří množství projektů, které jsou provázány do jednotného systému a jsou řízeny interními metodikami práce. Systém je nastavován dle potřeb cílové skupiny, lokálních specifik, zahraničních výzkumů a zkušeností.

Co Amelie nabízí:

 • Dobré jméno neziskové organizace či projektu – Amelie stojí nezávisle mezi sociálním a zdravotním systémem, je financována z mnoha zdrojů a realizuje aktivity, jejichž dopad je reálný. Za dobu své působnosti Amelie navázala kontakt s množstvím odborníků napříč sociálním a zdravotním systémem a spolupracuje s pacientskými sdruženími, ale i státní správou a samosprávou. Amelie zůstává nezávislá, spolupracující a již má dobré jméno.
 • Jedinečnost oblasti podpory – Amelie se věnuje cílové skupině onkologicky nemocných a jejich blízkých, bez rozdílu diagnozy, fáze onemocnění a zda se jedná o nemocného či jeho blízkého. Aktivity Amelie jsou postaveny na odbornosti a jsou řízeny metodicky. Pokrývají svou nabídkou škálu psychosociální pomoci a nabízí pomoc v České republiky.
 • Odbornost organizace a jejích projektů – Amelie se od svého vzniku zaměřuje na odbornou a aktivní pomoc onkologicky nemocným. Nabídka pomoci je díky pracovníkům odborná a cílená. Doplňuje a nesupluje nabídku zdravotní péče či pomoci pacientských a zastřešujících organizací.
 • Spolehlivost a dlouhodobost – Amelie je organizací, která je každoročně auditovaná nezávislým auditorem, vede účetnictví, které umožňuje sledování jednotlivých nákladů a reporting. Vydává každoročně výroční zprávu a podává řádné daňové přiznání. Dlouhodobě sleduje jediný cíl a tím je pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Činí tak od roku 2006, kdy byla založena.
 • Smysluplnost aktivit organizace – pomoc těm, kdo jsou nemocní, slabí, rozbolavělí životní situací a kdo potřebují a chtějí pomoc, je smysluplná. Amelie pomáhat žít život s rakovinou – ať už je jakkoli dlouhý, hlavně aby byl kvalitní a plný tak, jak to situace umožňuje.
 • Dosah přímo k potřebným – ústředním bodem a konečným příjemcem všech aktivit Amelie je onkologicky nemocný a jeho blízký – člověk, který se na Amelii obrací v těžké životní situaci.
 • Spolupráci – spolupráce je jednou z hodnot Amelie, bez které by nebylo možné mezioborovou, multidisciplinární, obdornou a klientskou práci realizovat. Amelie je v rámci spolupráce kreativní, aktivní a otevřená.

Co získáte spoluprací s Amelií:

 • možnost spoluúčasti na poslání a cílech Amelie
 • partnerský vztah se spolehlivou neziskovou organizací, kterou Amelie je
 • volbu možnosti jak pomoc realizovat a podporu Amelie v tomto procesu
 • zpětnou vazbu o aktivitách Amelie či projektu
 • dobrý pocit ze smysluplně vynaloženého úsilí, které má přímý dosah

Často kladené otázky:

Co je to psychosociální pomoc?

Kde všude Amelie působí? 

Amelie působí celorepublikově díky Lince Amelie, online aktivitám a brožurám.

Osobně lze navštívit Centra Amelie ve čtyřech krajích – Hlavní město Praha, Liberecko, Olomoucko, Střední Čechy.

Účastnit se dobrovolnického programu v nemocnicích lze ve čtyřech krajích – Hlavní město Praha, Olomoucko, Střední Čechy a Hradec Králové.

 Jaké projekty Amelie realizuje, na kterých se mohu spoluúčastnit?

Menu
Centra