Sociální práce

Součástí nabídky odborných činností v Centrech a na Lince Amelie je i odborné sociální poradenství. To je realizováno pod registrovanou sociální službou i mimo ni, nicméně podle stejných pravidel, metodik a hlavně erudovanými sociálními pracovníky. Cílem je pomoci klientovi s řešením problémů v sociální oblasti, osvětlení otázek a podpora při prosazování jeho práv a zájmů, orientace v systémech a také přímo intervence v jeho prospěch. Důležitost sociální práce v Amelii je zejména v prevenci propadu nemocných a jejich rodin do sociální potřebnosti a izolace.

Sociální práce v Amelii:

  • Konzultace se sociální pracovnicí může být jednorázová nebo opakovaná.
  • Osobní, telefonická nebo i po e-mailu či skajpu (po dohodě a podle individuální potřeby a možností sociálních pracovnic).
  • Je vždy bezplatná.
  • Zajišťuje ji sociální pracovnice, znalá specifik psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým.
  • První konzultace trvá zhruba 60 až 90 minut a zúčastnit se jí může člověk sám nebo i s doprovodem. Další konzultace již obvykle trvají 60 minut a méně.
  • Nabídka času osobního sociálního poradenství je v každém Centru Amelie jiná, je třeba se podívat do programu jednotlivých Center. Na konzultaci lze přijít i bez předběžného objednání, ale může se stát, že pracovnice již bude konzultovat s jiným klientem a nebude na Vás mít dostatek času. Proto je lepší si předem zavolat a termín a čas konzultace si zamluvit.

Sociální pracovnice pravidelně zpracovávají výstupy své práce a prezentují potřeby onkologicky nemocných i jejich blízkých na konferencích a přednáškách. Zastupují také zájmy nemocných v odborných kruzích a při vyjednáváních. Pro nemocné a jejich blízké, ale i odborníky také připravují aktuální a dostupné texty například v Brožuře Amelie „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“ a nebo v brožuře „Návrat do práce po onkologické nemoci“. Vydávají také občasník s novinkami ze zdravotně sociálního pomezí a celkově informují širokou i odbornou veřejnost.

Více info o sociální problematice naleznete ZDE a to včetně nejčastější problematiky, kterou sociální pracovnice zpracovávají.

Nebojte se zeptat!

Menu
Centra