Přihlášky a informace

Váš zájem o naše semináře nás těší.

Vyplněnou přihlášku, která je  pod aktuální nabídkou, zašlete emailem na vzdelavani@amelie-zs.cz

Po potvrzení vaší přihlášky, uhraďte účastnický poplatek nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce na číslo účtu: 253959949/0300, jako variabilní symbol uveďte 2014 a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno, příjmení a datum konání semináře.

Každý 2. a další účastník semináře z jedné organizace má 10% slevu z poplatku.

Všichni účastníci obdrží na konci semináře certifikát a studijní materiály.

 

 

Menu
Centra