Podpora 2018

V roce 2018 nás podporovali:

Mezi dlouhodobými podporovateli:

                                           

Partneři Amelie v oblasti komunikace:

a v oblasti odborné komunikace nás podporovali:

Děkujeme za podporu bezplatně poskytovanými službami či věcnými dary:

               

Jednorázově nás podpořili:

      Liberecký Velikonoční běh a Ambasáda státu Kuvajt

 

Krátkodobě i dlouhodobě, věcně i finančně či svou dobrovolnou činností nás však podporuje i mnoho jednotlivců a drobných dárců. Jejich výčet je vždy uveden ve výročních zprávách. I jejich přispění si vážíme.

Děkujeme, že nám pomáháte žít život i s rakovinou!

Menu
Centra