Průzkum dopravy za léčbou

Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou?

Prožívají onkologicky nemocní v oblasti dopravy za léčbou nějaké obtíže?

A pokud ano, jaké?

Podle zkušenosti pracovníků Amelie z Linky a sociálního poradenství ano. I řada lékařů na onkologických odděleních přiznává, že je otázka dopravy nelehká, a nejsou schopni ji ze své pozice řešit. Náklady na dopravu do zdravotnického zařízení jsou totiž do určité míry na zdravotně sociálním pomezí a pro řešení obtíží by mělo spolupracovat více aktérů.

Chceme, ale vědět více.

Proto Amelie, z.s. spustila on-line dotazníkové šetření, které v průběhu září a října 2022 sbíralo informace od onkologicky nemocných v ČR.

Dotazníkového šetření se účastnilo 289 respondentů, z více než 70% ženy a skoro v 90 % převažovali samotní nad blízkými. Mezi hlavní onemocnění respondentů patřila rakovina prsu a mnohočetný myelom. Nejvíce respondentů bylo z Jihomoravského a Středočeského kraje a Prahy.

Zjištění průzkumu:

  • více než 70 % respondentů se dopravovalo na léčbu osobním autem. Pouze 14 % veřejnou dopravou a jen necelých 7 % sanitou. Dá se předpokládat, že pacienti ve složitějším zdravotním stavu či vyššího věku nemuseli mít k elektronickému dotazníku takový přístup.
  • z množství lidí dopravujících se autem využilo jen 37 % tak zvaný “cesťák“, který umožňuje minimálně částečnou úhradu za dopravu od zdravotní pojišťovny
  • téměř 77 % respondentů nebylo během léčby držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, tedy TP, ZTP či ZTP/P
  • z malého počtu držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením většina (více než 80 % z nich) získala
    průkaz ZTP
  • volné doplňující otázky respondenti nejčetněji upozorňovali na problematiku parkování při zdravotnických zařízeních a to jak cenu, tak nemožnost najít místo k zaparkování

Výsledky, které nám dotazník přinesl, budou nyní sloužit pro hájení zájmů, kdy budeme usilovat o změny v systému či legislativě.

Děkujeme všem účastníků dotazníkového šetření za sdílení své zkušenosti.

Známe bariery, kterým onkologicky nemocní při dopravě za léčbou čelí a můžeme je snižovat.

Menu
Centra