Průzkum dopravy za léčbou

Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou?

Prožívají onkologicky nemocní v oblasti dopravy za léčbou nějaké obtíže?

A pokud ano, jaké?

Podle zkušenosti pracovníků Amelie z Linky a sociálního poradenství ano. I řada lékařů na onkologických odděleních přiznává, že je otázka dopravy nelehká, a nejsou schopni ji ze své pozice řešit. Náklady na dopravu do zdravotnického zařízení jsou totiž do určité míry na zdravotně sociálním pomezí a pro řešení obtíží by mělo spolupracovat více aktérů.

Chceme ale vědět více.

Proto Amelie, z.s. spustila on-line dotazníkové šetření, které v průběhu září a října sbírá informace od onkologicky nemocných v ČR. Na základě zjištění bude případně k dispozici i dostatečné množství argumentů pro zahájení jednání o potřebě změny na nejrůznějších úrovních (kraje, plátci, ministerstva atd.). Amelie, z.s. se toho v rámci zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých chopí.

Pomozte vyplněním dotazníku zmapovat preference i bariery, kterým onkologicky nemocní při dopravě za léčbou čelí.

Výstupy z dotazníkového průzkumu budou Amelií zveřejněny nejen zde.

Menu
Centra