Sociální problematika

Sociální oblast je vážným onemocněním vždy výrazně zasažena a to nejen u nemocných, ale také u blízkých. Důvodem je, že se mění sociální role. Z pracovníka, zaměstnance či podnikatele se stává nemocný a u rakoviny navíc dlouhodobě nemocný. Z pečovatele o děti nebo prarodiče se stává ten, kdo potřebuje pomoc.

Sociální problematiku onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných výrazně ovlivňuje aktuální legislativa státu, tedy zejména nastavený systém sociálních dávek, výhod a důchodů, rodinné právo, zdravotní právo a systém sociálních a zdravotních služeb. Základním znakem a obvykle i problémem legislativy v ČR je, že neznalost zákona neomlouvá a nikdo nemá přímou povinnost o souhrnu možností podpory přesně informovat.

Většina lidí má o o sociální oblasti pouze základní povědomí, které při zasažení rodiny takto vážnou nemocí obvykle nedostačuje. Členové rodiny se dostávají do nejrůznějších kombinací situací v práci i doma a najednou jim není spousta věcí jasná a neví, kde a jak mají to či ono zařídit.

Zároveň dochází k situacím, kdy správní orgán (úřad) určitým způsobem rozhodne a nemocnému nebo jeho blízkému se rozhodnutí nezdá spravedlivé a rád by ho změnil. K tomu slouží odvolací nebo-li námitková řízení, ale i ta mají svá pravidla, která nejsou vždy snadno pochopitelná.

Pro pomoc v sociální oblasti je zde sociální pracovník a odborné sociální poradenství. Úkolem sociálního pracovníka je pomoci klientovi s řešením problémů v sociální oblasti, osvětlení otázek a podpora při prosazování jeho práv a zájmů, orientace v systémech a také přímo intervence v jeho prospěch. Sociální poradenství je ze zákona bezplatné a jinak jej nelze vykonávat.

Amelie poskytuje odborné sociální poradenství v rámci svých služeb v Centrech Amelie v Praze, Liberci a Olomouci. Najdete je však i u organizací, které se zabývají zdravotně postiženými (je dobré se dívat po registrované sociální službě) a v nemocnicích.

Novinky ze sociální oblasti – nová rubrika kde najdete aktuální informace

Nejčastější problémy v sociální oblasti u onkologicky nemocných a jejich blízkých jsou:

  1. Potíže s pracovní neschopností (vycházky, změna místa pobytu, délka podpůrčí doby, atd.)
  2. Invalidní důchod (jak požádat, nárok, stupeň, délka řízení, námitka proti rozhodnutí)
  3. Další příspěvky a sociální dávky (ZTP, příspěvek na péči, dávky na bydlení, na pomůcku, atd.)
  4. Lázeňská péče (nárok, podání, úhrady za pobyt, atd.)
  5. Sociální a zdravotní služby (pečovatelská služba, Home care, hospicová péče)
  6. Evidence na Úřadě práce a hledání zaměstnání
  7. Rozvodová problematika a péče o děti

Některé odpovědi k těmto otázkám můžete najít v našich brožurách.

Vzhledem k nízké informovanosti onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných se Amelie rozhodla distribuovat občasník Novinky v sociální a zdravotní oblasti nejen pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Snažíme se je distribuovat do Komplexních onkologických center, menších ambulancí i pacientských organizacím. Více ZDE.

     

Menu
Centra