Výzkum psychosociálních potřeb v ČR

Dlouhodobě aktivně mapujeme psychosociální potřeby onkologicky nemocných a jejich blízkých v ČR a porovnáváme je s vývojem ve světě.

V roce 2016 jsme začali aktivně pracovat na mapování psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR formou výzkumu.

Realizovali jsme 8 hloubkových rozhovorů, které zpracovala socioložka a které mapovaly individuální potřeby. Na základě výstupů z rozhovorů a také na základě skupinové práce odborných pracovníků Amelie jsme sestavili dotazník pro onkologicky nemocné. Ten jsme začali na podzim 2016 distribuovat a sbírat. Dotazník vyplnilo 253 respondentů a na počátku zimy 2016 jsme jej vyhodnotili. Výstupem byla tisková zpráva, publicita a informační leták pro zájemce a spolupracující organizace.

V roce 2017 na jaře se podařilo publikovat výsledky výzkumu v odborném časopise Onkologická rewue. Souhrn výstupů výzkumu jsme připravili také k mezinárodní prezentaci a v srpnu 2017 bude výsledky prezentovat náš zástupce na IPOS v Berlíně, kde se scházejí mezinárodní kapacity v oboru psychosociální pomoci onkologicky nemocným. Výstup v podobě tiskové zprávy je zde. Kromě toho jsme připravili doporučení pro onkologicky nemocné, jejich blízké a zdravotníky, která z výzkumu vyplývají. Doporučení jsou zde k dispozici i pro stažení.

Plánujeme pokračovat ve sledování psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich blízkých v ČR. Chceme je i nadále mapovat a zpřesňovat. Jedině tak je možné poukazovat na potřeby, které s onkologickou nemocí vznikají a posouvat změny systému tak, aby na ně reagoval.

Pro více informací nebo spolupráci jsme k dispozici na amelie@amelie-zs.cz

Věříme, že to má smysl.

Doporučení pro onkologicky nemocné
Doporučení pro blízké onkologicky nemocných
Doporučené pro zdravotníky