Návrat do práce

Závažné onemocnění jako je právě to onkologické, zasahuje i do profese a pracovního života. Návrat do pracovního zatížení pro různě dlouhém výpadku může přinášet řadu komplikací a ne vždy je snadné s ss nimi vypořádat. Proto se Amelie věnuje v rámci Odborného sociálního poradenství také této specifické oblasti a vydala také brožuru Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci.