Návrat do práce

Závažné onemocnění jako je právě to onkologické, zasahuje člověka jako celek a tedy i do profese a pracovního života. Návrat do pracovního zatížení pro různě dlouhém výpadku může přinášet řadu komplikací a ne vždy je snadné se s nimi vypořádat. Proto se Amelie věnuje v rámci Odborného sociálního poradenství také této specifické oblasti a vydala také brožuru Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci.

V rámci Centra Amelie Praha se můžete zapojit do bloku Vracím se do práce a to nejen osobně, ale i po skype. Více v programu Centra ZDE

Amelie úspěšně realizovala v letech 2013-2015 projek ESF Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci a v něm realizovala emailovou poradnu na pracovně právní a pracovně sociální témata.

Otázky je nyní možné zasílat na email: socialni@amelie-zs.cz

Ukázka nejčastějších dotazů:

1. Mohu pracovat při 3. stupni invalidního důchodu ?

1. Zákoník práce nezakazuje pracovat při třetím stupni invalidnío důchodu. Ale při další posudkové komisi bude přihlíženo mimo zdravotního stavu také k dodržování pracovního potenciálu, který je menší než 30%, protože 3. stupeň je práce hodnocen jako 70% poklesu vdělečné schopnosti při daném onemocnění a profesi. Tedy pokud nemocný předpokládá, že jeho zdravotní potíže budou trvat, měl by dodržet tento zbytkový pracovní potenciál a pracovat na méně než 3 hod denně.

2. Pokud po pracovní neschopnoti dostanu invalidní důchod 3.tupně a nemohu pracovat plně u svého zaměstnavatele, dávám výpověď já nebo on ?

2. Jednou z možností je domluva se zaměstnavatelem o snížení pracovního úvazku a změně pracovní pozice či nápně práce. Ale tato skutečnost je na vstřícnosti zaměstnavatele, nedá se vymáhat. Pokud nemohu vykonávat danou práci ze zdravotních důvodů, jsou 2 možnosti, buď s výpovědní lhůtou 2 měsíce, kdy tedy ještě pracuji a dostávám mzdu nebo okamžitým ukončením pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Ani v jednom případě nenáleží odstupné.