Návrat do práce

Závažné onemocnění (včetně onkologického) zasahuje člověka jako celek. Nepřekvapí, že dopadá i do profese a profesního života. Návrat do pracovního zatížení po různě dlouhém výpadku může přinášet řadu komplikací a ne vždy je snadné se s ním vypořádat. Z výzkumů, které jsou k této problematice k dispozici vyplývá, že mnoho nemocných mění nejen úvazek, ale i profesi či se do práce vůbec nevrací. A to přesto, že se mnohdy jedná o lidi na pracovním trhu uplatnitelné. I proto se Amelie věnuje v rámci Odborného sociálního poradenství také této specifické oblasti a vydala brožuru Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci.

V rámci Centra Amelie Praha se můžete zapojit do bloku Vracím se do práce a to nejen osobně, ale i po Google Meet (tedy je vhodné i pro osoby z celé ČR). Více v programu Centra Amelie v Praze ZDE.

Amelie úspěšně realizovala v letech 2013 – 2015 projek ESF Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci a v něm vedla úspěšnou a vyhledávanou e-mailovou poradnu na pracovně právní a pracovně sociální témata. Otázky je nyní možné zasílat na e-mail: socialni@amelie-zs.cz

A jak vyjednávat s lékařem před návratem do práce a pro zhodnocení stavu k invalidnímu důchodu? Nenechat to náhodě a být aktivní. Přečtěte si k tomu prezentaci: Komunikace s lékařem pro potřeby návratu do práce.

Můžete využíti i informace z brožury pro návrat do práce.

Buďte aktivní a nebojte se, ptejte se!

Ukázka nejčastějších dotazů:

1. Mohu pracovat při 3. stupni invalidního důchodu?

Zákoník práce nezakazuje pracovat při 3. stupni invalidního důchodu. Ale při další posudkové komisi bude přihlíženo mimo zdravotního stavu také k dodržování pracovního potenciálu, který je menší než 30%, protože 3. stupeň je hodnocen jako 70% poklesu výdělečné schopnosti při daném onemocnění a profesi. Tedy pokud nemocný předpokládá, že jeho zdravotní potíže budou trvat, měl by dodržet tento zbytkový pracovní potenciál a pracovat na méně než 3 hod denně.

2. Pokud po pracovní neschopnoti dostanu invalidní důchod 3. stupně a nemohu pracovat plně u svého zaměstnavatele tak jako dříve, dávám výpověď já nebo on?

Jednou z možností je domluva se zaměstnavatelem o snížení pracovního úvazku a změně pracovní pozice či náplně práce. Tato skutečnost je však plně na možnostech a vstřícnosti zaměstnavatele, nedá se vymáhat. Pokud tedy nemohu vykonávat danou práci ze zdravotních důvodů a nedomluvím se na snížení úvazku či dalších úpravách, jsou v zásadě dvě možnosti. Buď se se zaměstnavatelem domluvíme na ukončení platnosti pracovní smlouvy s výpovědní lhůtou 2 měsíce, které tedy ještě odpracuji a dostávám mzdu (což nemusí být vždy možné s ohledem na zdravotní stav) nebo okamžitým ukončením pracovního poměru ze zdravotních důvodů, což ovšem musí být odborně podloženo. Ani v jednom případě nenáleží odstupné.

Menu
Centra