Další zdravotně sociální novinky

Přináší sociální pracovnice Amelie

A vybraly třeba informaci o strategických dokumentech v onkologii, podle kterých se má dále rozvíjet péče v ČR. Pokud se má něco rozvíjet nebo měnit, je dobré se na to připravit a vědět.

A jako důležitá z hlediska praxe může být informace o evidenci na Úřadu práce při podání odvolání proti rozhodnutí o snížení stupně invalidity. Úřady práce mnohdy postupují nesprávně a blokují výplatu podpory v nezaměstnanosti, čímž znesnadňují zásadním způsobem život lidem, kteří se ocitají ve složité životní situaci i tak. Nyní je možné se bránit!

Zajímavým tématem je například i nezaměstnanost žen v pandemii a také třeba navýšení ošetřovného zpětně od 1.3.

Naše sociální pracovnice jsou stále s Vámi a bdí nad Vašimi právy i informacemi pro Vás.

Novinky v sociální a zdravotní oblasti pokračují!

Menu
Centra