Navýšení ošetřovného

28. 4.  2021

Parlament ČR schválil ve středu 21. 4. 2021 novelu zákona č. 438/2020 Sb., podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné. To bude nyní náležet za dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (dosud to bylo 70 %) a doplatí se bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021.

Česká správa sociálního zabezpečení vnímá situaci rodičů a důvody navýšení ošetřovného a je připravena učinit vše pro to, aby bylo zpracování doplatků realizováno v co nejkratším termínu. Za předpokladu, že bude novela publikována ve Sbírce zákonů ČR ještě tento týden, učiní Česká správa sociálního zabezpečení vše proto, aby zpracování doplatků bylo realizováno během příštího týdne, i když právní úprava stanoví pro zpracování doplatků delší termín, a to konec druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží, tedy ošetřovné za měsíc březen má být dopláceno v termínu do konce května 2021. Doplatky budou vyplaceny stejným způsobem, jakým bylo vyplaceno ošetřovné, které je dopláceno.

Závěrem také pro úplnost upozorňujeme pojištěnce, že doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400 Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

Menu
Centra